Poveikio aplinkai vertinimas

Informacija dėl UAB „Vėjo parkai“ planuojamų iki 18 vėjo jėgainių statybos ir veiklos Akmenės r. sav. poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos viešinimo

Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) organizatorius: UAB „Vėjo parkai“, Olimpiečių g. 1-40, LT-09235, Vilnius. Tel.: +370 610 05266, el. p.: viktorija.sankauskaite@enefitgreen.lt; www.enefitgreen.ee.

Poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) dokumentų rengėjas: UAB „Sweco Lietuva”, Spaudos g. 6, LT- 05132, Vilnius. Tel.: +370 5 262 2621, el. p.: info@sweco.lt; www.sweco.lt.

PŪV pavadinimas: UAB „Vėjo parkai“ planuojamų iki 18 vėjų jėgainių statyba ir veikla Akmenės r. sav.

PŪV vieta:Kanteikių k., Sablauskių k., Mergeluičių k., Naujosios Akmenės kaimiškosios sen. ir Saunorių I k., Dovydžių k., Laumenų I k., Liepkalnio k., Šliupščių k., Strimyliškių k., Kruopių sen., Akmenės r. sav., Šiaulių apskr.

PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją teiks išvadas dėl PAV ataskaitos: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Šiaulių departamentas; Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM Šiaulių priešgaisrinė gelbėjimo valdyba; Akmenės rajono savivaldybės administracija; Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie AM.

Atsakingoji institucija, kuri priims sprendimą dėl PŪV poveikio aplinkai: Aplinkos apsaugos agentūra (AAA), A. Juozapavičiaus g. 9, LT- 09311, Vilnius. Tel.: +370 706 62008, el. p.: aaa@aaa.am.lt.

Su parengta PŪV PAV ataskaita nuo 2021-01-11 galima susipažinti UAB „Sweco Lietuva” internetinėje svetainėje, adresu: http://www.sweco.lt/naujienos/svarbus-pranesimai/.

Pasiūlymus PŪV PAV ataskaitai galima teikti iki 2021-02-05 imtinai, aukščiau nurodytais kontaktais: PAV dokumentų rengėjui – UAB „Sweco Lietuva”, o pasiūlymų kopijas – Aplinkos apsaugos agentūrai ir pagal kompetenciją PAV subjektams.

Viešas visuomenės supažindinimas su PAV ataskaita vyks: tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos būdu 2021-02-08 17:00 val. Prisijungimo nuorodą rasite adresu: http://www.sweco.lt/naujienos/svarbus-pranesimai/.

Atgal