Poveikio aplinkai vertinimas

Informacija apie planuojamą ūkinę veiklą – Papilės ŽŪB galvijų ūkio plėtros Laukų g. 7, Biliūniškių k., Akmenės r. poveikio aplinkai vertinimo

Planuojamas ūkinės veiklos užsakovas – Papilės ŽŪB, Daubiškių k., Papilės sen., Akmenės r., tel. +370 425 37789; el. paštas: pzub@takas.lt.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Papilės ŽŪB galvijų ūkio plėtros Laukų g. 7, Biliūniškių k., Akmenės r. poveikio aplinkai vertinimo.

Atsakingos institucijos priimta atrankos išvada, ar privaloma vertinti poveikį aplinkai: AAA Poveikio aplinkai vertinimo departamento 2017-06-16 rašte Nr. (28.6)-A4-6330 priimta atrankos išvada - poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą galima UAB „Ekopaslauga“, Taikos pr. 4, Kaunas, tel. (8 37) 311558, I-V 8-17   val. Terminas – 20 darbo dienų nuo šio skelbimo.

Pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą teikti 20 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo (darbo dienomis 8.00 – 17.00 val.)  Aplinkos apsaugos agentūrai, A. Juozapavičiaus g. 9, 09311 Vilnius, tel. (8 706) 62008, faksas: (8 706) 62000, el. paštas: aaa@aaa.am.lt.

Su PŪV PAV atrankos išvada ir atrankos dokumentais galima susipažinti 10 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo (darbo dienomis 8.00 – 17.00 val.) Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo departamento Šiaulių skyriuje, Tilžės g. 198, Šiauliai ir UAB „Ekopaslauga“, Taikos pr. 4, Kaunas, tel.: (8 37) 311558.

Atgal