Poveikio aplinkai vertinimas

Informacija apie parengtą planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą

  1. Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius:

UAB „Ekoinversta“ (jm. k. 302471089), Laižuvos g. 24, Mažeikiai. mob.: (8610) 18019, el. p.: ekoinversta@gmail.com.

  1. Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (toliau - PVSV) ataskaitos rengėjas:

UAB „Ekosistema“, (įmonės kodas: 140016636), Taikos pr. 119, Klaipėda, tel.: (8 46) 430463, faks.: (8 46) 430469, el. paštas: info@dekosistema.lt.

  1. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, vieta:

vienos vėjo jėgainės statyba ir eksploatacija, Šiaulių aps.. Akmenės r. sav., Knlopių sen., Šapnagių k.. sklypo kad. Nr. 3235/0001:127.

  1. Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas:

Planuojamos ūkinės veiklos metu planuojama pastatyti vieną vėjo jėgainę. kurios galia iki 1.8 MW. Atlickamas vertinimas dėl poveikio visuomenės sveikatai. formuojama sanitarinės apsaugos zona.

  1. Viešai PVSV ataskaita eksponuojama:

1) Kruopių seniūnijos administracinėse patalpose (Vytauto Didžiojo g. 4. Kruopiai, LT-85213 Akmenės r. sav.):

2) UAB ..Ekosistema“ administracinėse patalpose (Taikos pr. 119, Klaipėda LT-94231). Susipažinti su ja galima darbo dienomis nuo 2021-01-20 iki 2021-02-03; 08-12 ir 13-16 val.

3) Santrauka skelbiama interneto svetainėje: hup:'/www.ekosistema.lt/lt/naujienos.

  1. Viešo visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimas įvyks

tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos būdu 2021-02-03, 17:00 val.

Prisijungimo nuoroda: https://us02web.zoom.us/j/8965 18 10535. Kilus klausimams dėl prisijungimo skambinti tel.: (8 601) 79195.

  1. Visuomenė pasiūlymus PVSV ataskaitos klausimais gali teikti

Visuomenė pasiūlymus PVSV ataskaitos klausimais gali teikti iki viešo visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimo: asmeniškai ir reg. laišku – UAB „Ekosistema“. Taikos pr. 119, Klaipėda arba el. paštu: info@ekosistema.lt.

  1. Sprendimą dėl PŪV galimybių priima Nacionalinis visuomenės sveikatos centras.

Kalvarijų g. 153, Vilnius, tel.: (8 5) 212 40 98, el. paštas: info@dinvsc.lt.

Atgal