Kompleksinės pagalbos teikimas priklausomiems asmenims

Priklausomybių, smurto, savižudybių, prekybos žmonėmis prevencijos Akmenės rajone 2020 metų programa

Priklausomybių, smurto, savižudybių, prekybos žmonėmis prevencijos 2020 metų programos vykdymui skirta 24,0 tūkst. Eur Savivaldybės biudžeto lėšų.

Pagrindinis programos tikslas- sukurti efektyvaus ir nuolatinio tarpsektorinio bendradarbiavimo sistemą vietos lygmeniu, užtikrinančią priklausomybių, smurto ir savižudybių prevenciją, skleidžiant vertybines sveiko gyvenimo būdo nuostatas visuomenėje.

Programos uždaviniai:

  • suteikti žinių ir įgūdžių specialistams ir suinteresuotiems bendruomenės atstovams apie priklausomybių, smurto, savižudybių, prekybos žmonėmis padarinius ir pagalbos būdus bandžiusiems žudytis ir priklausomiems asmenims, prekybos žmonėmis aukoms;
  • siekti, kad visuomenė būtų informuota apie pagalbos būdus priklausomiems, patiriančius smurtą, turinčių savižudiškų minčių asmenims, prekybos žmonėmis aukoms;
  • vykdyti priklausomybių, smurto ir savižudybių prevencijos priemones vaikų ir jaunimo tarpe;
  • didinti priklausomų asmenų motyvaciją ir teikti jiems kompleksinę pagalbą;
  • vykdyti smurtinio elgesio artimoje aplinkoje korekciją;
  • kaupti, sisteminti duomenis apie Savivaldybėje gyvenančius priklausomus nuo alkoholio asmenis, smurtaujančius asmenis, smurto aukas, savižudžius ir pan.

Programos vykdytojas:

Programos įgyvendinimo partneriai:

Daugiau informacijos rasite:

  • Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2021 vasario 26 d. sprendimas Nr. T-15 „Priklausomybių, smurto, savižudybių, prekybos žmonėmis prevencijos Akmenės rajone 2021 metų programa“
  • Lakstinukas „Pagalba internetu“

Detalesnę informaciją galite gauti Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriuje, adresu: L. Petravičiaus a.2, Naujoji Akmenė, I a.:

 Vardas, pavardė

Pareigos

Kabinetas

Telefonas

Elektroninis paštas

Santa Gintauskienė

  Paslaugų  poskyrio vyresnioji specialistė

108

(8 425) 59 737

santa.gintauskiene@akmene.lt
Atgal