Adresų koregavimas

Dėl adreso žemės sklypui su jame  esančiais statiniais Gaudžiočių gatvėje,  Naujojoje Akmenėje, Naujosios Akmenės miesto seniūnijoje, Akmenės rajono savivaldybėje

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ADRESO KEITIMO NAUJOJOJE AKMENĖJE, NAUJOSIOS AKMENĖS MIESTO SENIŪNIJOJE, AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖJE

 

2021 m. vasario   23   d.  Nr. PAV-89

Naujoji Akmenė

 

Vadovaudamasis Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57 „Dėl numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo ir pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo“, Akmenės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. A-293-2 „Dėl įgaliojimų Akmenės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui Artūrui Pekauskui suteikimo“, atsižvelgdamas į iniciatoriaus prašymą,

 keičiu adresą žemės sklypui su jame  esančiais statiniais Gaudžiočių gatvėje,  Naujojoje Akmenėje, Naujosios Akmenės miesto seniūnijoje, Akmenės rajono savivaldybėje, pagal šio įsakymo priedą.

Administracijos direktoriaus pavaduotojas  Artūras Pekauskas

Atgal