Adresų koregavimas

Dėl adreso suteikimo Papilės miestelyje, Papilės seniūnijoje, Akmenės rajono savivaldybėje (Pavasario g.)

Projektas

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ADRESO SUTEIKIMO PAPILĖS MIESTELYJE, PAPILĖS SENIŪNIJOJE, AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖJE

 

2021 m. sausio      d.  Nr.

Naujoji Akmenė

Vadovaudamasis Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57 „Dėl numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo ir pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo“, Akmenės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. A-293-2 „Dėl įgaliojimų Akmenės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui Artūrui Pekauskui suteikimo“,

s u t e i k i u adresą žemės sklypui su jame esančiais statiniais Pavasario gatvėje,  Papilės miestelyje, Papilės seniūnijoje, Akmenės rajono savivaldybėje, pagal šio įsakymo priedą.

Administracijos direktoriaus pavaduotojas                                                   Artūras Pekauskas

Atgal