Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programa

 

Teisės aktai

Formos parsisiuntimui

Kvietimas teikti paraiškas

Kvietimas teikti paraiškas  

Tvarkos aprašas

Tvarkos aprašas  

Projektų finansavimo nuostatai

Projektų finansavimo nuostatai  

Paraiška

 

Paraiškos forma

Vertinimo komisija

Vertinimo komisija ir jos darbo reglamentas

 

Lėšų paskirstymas

   

Nefinansuojamos paraiškos

   

Pateikiami dokumentai, gavus finansavimą:

   

1. Sutartis

   

2. Sąmata

   

3. Paraiška gauti lėšų

   

4. Lėšų ir veiklos plano tikslinimas

   

Ataskaitos formos:

   

1. Forma F2

   

2. Lėšų panaudojimo suvestinė

   

3. Veiklos ataskaita

   

Suvestinė ataskaita

   
Atgal