Konkursai į kitas pareigas

Akmenės rajono savivaldybės viešoji biblioteka skelbia konkursą vyr. buhalterio pagal terminuotą darbo sutartį pareigoms užimti

Akmenės rajono savivaldybės viešoji biblioteka (biudžetinė įstaiga; V. Kudirkos g.9, LT-85165 Naujoji Akmenė; kodas 190456595) skelbia konkursą  vyr. buhalterio pareigoms užimti  (darbuotojo dirbančio pagal  terminuotą darbo sutartį 1 etatu, lygis – A2).

Darbo krūvis – 40 val. per savaitę.

Vyr. buhalteris privalo organizuoti įstaigos buhalterinę apskaitą, rengti įstaigos biudžeto projektus pagal kiekvieną finansavimo šaltinį, užtikrinti finansinių – ūkinių operacijų teisėtumą, lėšų naudojimą įstatymų nustatyta tvarka, tinkamą finansinių ir apskaitos dokumentų rengimą ir įforminimą. Taip pat tinkamai vykdyti kitas funkcijas, numatytas įstaigos nuostatuose, pareigybės aprašyme, darbo tvarkos taisyklėse.

Reikalavimai pretendentams:

 1. Lietuvių kalbos mokėjimas pagal Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo nustatytus reikalavimus.
 2. Aukštasis universitetinis arba aukštesnysis finansinis ar buhalterinis išsilavinimas.
 3. Ne mažesnė kaip 3 metų buhalterinės apskaitos, finansų, ekonomikos darbo patirtis.
 4. Buhalterinio darbo patirtis biudžetinėje įstaigoje.
 5. Mokėti dirbti buhalterinės apskaitos programa „BIUDŽETAS“ pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS)  ir Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo sistema (VSAKIS).
 6. Gebėti dirbti kompiuterinėmis programomis Microsoft Office (Word, Excel, Power Point).
 7. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti informaciją, rengti išvadas bei pasiūlymus.

Papildomi reikalavimai: atsakingumas, pareigingumas.

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

Pretendentas privalo pateikti:

 1. Prašymą dalyvauti konkurse.
 2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
 3. Užpildytą pretendento anketą.
 4. Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir šių dokumentų kopijas.
 5. Gyvenimo aprašymą (CV).

Dokumentai priimami nuo 2021 m. kovo 31 d. iki 2021 m. balandžio 20 d.

Telefonas pasiteiravimui (8 425) 59 602.

Pretendentai atitinkantys reikalavimus kviečiami į pokalbį.

Pretendentas dokumentus teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.

Atgal