Adresų koregavimas

Dėl adreso statiniams Miško gatvėje,  Ventos kaime, Ventos seniūnijoje, Akmenės rajono savivaldybėje

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ADRESO SUTEIKIMO VENTOS KAIME, VENTOS SENIŪNIJOJE, AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖJE

 

2021 m. vasario  18  d.  Nr. PAV-79

Naujoji Akmenė

 

Vadovaudamasis Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57 „Dėl numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo ir pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo“, Akmenės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. A-293-2 „Dėl įgaliojimų Akmenės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui Artūrui Pekauskui suteikimo“, atsižvelgdamas į iniciatoriaus prašymą,

 suteikiu adresą statiniams Miško gatvėje,  Ventos kaime, Ventos seniūnijoje, Akmenės rajono savivaldybėje, pagal šio įsakymo priedą.

Administracijos direktoriaus pavaduotojas      Artūras Pekauskas

Atgal