Uždaroji akcinė bendrovė „Akmenės profilaktinė dezinfekcija“

Darbuotojų, einančių vienodas (tai yra to paties pavadinimo, neatsižvelgiant į įstaigos ir (arba) struktūrinio padalinio pavadinimą) arba pagal kitus požymius vienarūšes pareigas, šių pareigų pavadinimai

Darbuotojų, einančių vienodas arba pagal kitus požymius vienarūšes pareigas, skaičius

Einamųjų metų praėjusio ketvirčio  ir praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (Eur)

   

2020 m. III ketv.

2019 m.

Direktorius

1

1342

1268

Buhalteris

1

646

566

Dezinfekuotojas

2

639

568

Gydytojas–konsultantas

1

78

78

Atgal