Papilės seniūnija

 

Pareigų (pareigybės) pavadinimai

Darbuotojų skaičius

Vidutinis  nustatytasis (paskirtasis) mėnesinis darbo užmokestis (Eur) 

   

2022 m. III ketvirtis

2021 m.

Seniūnas

1

1579 1453

Seniūno pavaduotojas

1

1589 1454

Socialinio darbo organizatorius

1

1493 1368

Ūkvedys-valytojas

1

969 892

Kapinių prižiūrėtojas

2

714 642

Užimtumo programos darbuotojas

4

730 642
Atgal