Naujosios Akmenės kaimiškoji seniūnija

Darbuotojų, einančių vienodas (tai yra to paties pavadinimo, neatsižvelgiant į įstaigos ir (arba) struktūrinio padalinio pavadinimą) arba pagal kitus požymius vienarūšes pareigas, šių pareigų pavadinimai

Darbuotojų, einančių vienodas arba pagal kitus požymius vienarūšes pareigas, skaičius

Einamųjų metų praėjusio ketvirčio  ir praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (Eur)

   

2021 m. I ketvirtis

2020 m.

Kapinių prižiūrėtojas DS

3

642,00 652,53

Padėjėjas DS

1

1220,06 1136,08

Seniūnas VT

1

1735,19 1636,80

Socialinio darbo organizatorius DS

1

1367,86 1482,40

Užimtumo programos darbuotojas

 

   
Atgal