Akmenės seniūnija

Eil. Nr.

Darbuotojų, einančių vienodas (tai yra to paties pavadinimo, neatsižvelgiant į įstaigos ir (arba) struktūrinio padalinio pavadinimą) arba pagal kitus požymius vienarūšes pareigas, šių pareigų pavadinimai

Darbuotojų, einančių vienodas arba pagal kitus požymius vienarūšes pareigas, skaičius

Einamųjų metų praėjusio ketvirčio  ir praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (Eur)

     

2021 m. I ketvirtis

2020 m.

1.

Seniūnas VT

1 1927,53 1852,55

2.

Socialinio darbo organizatorius

2

1226,41 1259,28

 

Atgal