Darbo užmokestis

1514,83

Informacija apie darbo užmokestį Akmenės rajono savivaldybėje 

Eil. 
Nr.

Darbuotojų, einančių vienodas (tai yra to paties pavadinimo, neatsižvelgiant į įstaigos ir (arba) struktūrinio padalinio pavadinimą) arba pagal kitus požymius vienarūšes pareigas, šių pareigų pavadinimai

Darbuotojų, einančių vienodas arba pagal kitus požymius vienarūšes pareigas, skaičius

Einamųjų metų praėjusio ketvirčio  ir praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (Eur)

 
     

2021 m. I ketvirtis

2020 m.

1

Meras

1

3692,57 3648,25

2

Mero pavaduotojas

1

2834,48 2881,30

3

Administracijos direktorius

1

3717,00 3665,20

4

Adminstracijos direktoriaus pavaduotojas

1

3053,59 3028,08

5

Administratorius referentas DS

2

965,24 1029,51

6

Archyvaras DS

1

1080,59 1054,94

7

Automobilio vairuotojas DS

2

1129,96 1132,39

8

Buhalteris DS

6

1471,22 1352,08

9

Kompiuterių sistemų specialistas DS

2

1357,95 1285,96

10

Nedirbančių asmenų atvejo vadybininkas

1

1298,59 1249,60

11

Sargas DS

3

866,30 827,86

12

Sekretorius referentas DS

2

969,31 976,70

13

Socialinis darbo konsultantas DS

2

1488,13 1483,30

14

Socialinių išmokų specialistas DS

9

1100,31 1165,22

15

Statybos darbų inžinierius DS

3

1389,89 1319,93

16

Ūkio grupės vadovas

1

1514,83 1394,73

17

Ūkvedys  DS

1

973,50 973,79

18

Elektrikas DS

1

973,50 973,79

19

Vedėjas

15

2349,49 2290,70

20

Vedėjo pavaduotojas

5

1970,65 2020,19

21

Vyresnysis specialistas VT

4

1626,67 1602,38

22

Vyriausiasis specialistas VT

35

1649,80 1615,37

23

Žemės ūkio specialistas DS

5

1013,22 984,70

24

Programų kordinatorius DS

2

1408,92 1216,40

25

Projektų kordinatorius DS

1

1571,76 1469,60

2020 metų darbo užmokesčio padidėjimą įtakojo nuo 2020 m. sausio 1 d. padidėjęs pareiginės algos bazinis dydis iki 176 Eurų ir padidėjusi minimali mėnesinė alga.


Informacija apie darbo užmokestį Savivaldybės administracijos seniūnijose
Akmenės seniūnija
Kruopių seniūnija
Naujosios Akmenės kaimiškoji seniūnija
Naujosios Akmenės miesto seniūnija
Papilės seniūnija
Ventos seniūnija
 
Informacija apie darbo užmokestį Savivaldybės biudžetinėse įstaigose
Naujosios Akmenės ikimokyklinio ugdymo mokykla
Akmenės rajono Akmenės gimnazija
Naujosios Akmenės Ramučių gimnazija
Akmenės rajono Ventos gimnazija
Akmenės rajono Papilės Simono Daukanto gimnazija
Akmenės rajono Kruopių pagrindinė mokykla
Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ progimnazija
Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centras
Akmenės rajono meno mokykla
Akmenės rajono savivaldybės pedagoginė psichologinė tarnyba
Akmenės rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Akmenės rajono socialinių paslaugų namai
Akmenės rajono ugniagesių komanda
Akmenės rajono sporto centras
Akmenės rajono savivaldybės kultūros centras
Akmenės rajono savivaldybės Akmenės krašto muziejus
Akmenės rajono paramos šeimai centras
Akmenės rajono Dabikinės Vladimiro Zubovo mokykla
Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
Informacija apie darbo užmokestį viešosiose įstaigose, kuriose Savivaldybė yra dalininkė
Viešoji įstaiga Ventos ambulatorija
Viešoji įstaiga Papilės ambulatorija
Viešoji įstaiga Naujosios Akmenės ligoninė
Viešoji įstaiga Kruopių ambulatorija
Viešoji įstaiga Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros centras
Viešoji įstaiga Akmenės rajono greitosios medicinos pagalbos centras
Viešoji įstaiga „Akmenės būstas“
Informacija apie darbo užmokestį uždarosiose akcinėse bendrovėse, kuriose Savivaldybė yra akcininkė
Uždaroji akcinė bendrovė "Naujosios Akmenės komunalininkas"
Uždaroji akcinė bendrovė "Akmenės profilaktinė dezinfekcija"
Uždaroji akcinė bendrovė Naujosios Akmenės autobusų parkas
Uždaroji akcinė bendrovė "Akmenės vandenys"
Atgal