2019 m. sausio 21 d., pirmadienis
Akmenės rajono savivaldybės administracija
Biudžetinė įstaiga
L.Petravičiaus a.2, LT-85132 Naujoji Akmenė
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių
asmenų registre
Kodas 188719391
Tel. (8 425) 57 133 Faks. (8 425) 56 594
El.paštas info@akmene.lt
Tarptautinis bendradarbiavimas
Spausdinti puslapio vidurį
Lenkijos Respublikos Konino miestas
 

http://www.konin.pl/

Akmenės rajono savivaldybė ir Lenkijos Respublikos Konino miestas regioninio bendradarbiavimo sutartį pasirašė 1999 metų rugsėjo 21 dieną. Nuo tol keičiamasi oficialiomis delegacijomis, rengiamos tarptautinės vaikų vasaros poilsio stovyklos, muzikantai ir šokėjai dalyvauja abiejose šalyse rengiamuose meno, muzikos festivaliuose, šventėse. Įvertinant nuopelnus dėl bendradarbiavimo plėtotės, Akmenės rajono savivaldybės tarybos sprendimu 2000 metais tuomečiam Konino miesto prezidentui Kazimierzui Palaszui suteiktas Akmenės rajono garbės piliečio vardas. Beveik kasmet itin gilias tradicijas turinčiame, daugiau kaip trisdešimt metų rengiamame, Konino tarptautiniame dainų ir šokių festivalyje dalyvauja akmeniškiai vaikai, jie yra pelnę prizinių vietų.

2006 metais žengtas dar vienas svarbus žingsnis Akmenės rajono ir Konino miesto bičiulystei plėsti – užmegzti oficialūs ryšiai su šio miesto nevyriausybine organizacija „Eurokon  1993“, pradėta keistis delegacijomis.

2008 metais pradėta mainytis parodomis: akmeniškės tautodailininkės Elenos Adomaitienės paveikslai eksponuoti Konine. 2009-ųjų pradžioje Konino miesto atstovės Miroslavos Dimitrovos 24 grafikos darbų paroda veikė Akmenės krašto muziejuje. Vėliau savo kūrybą Konine pristatė ir dailininkai Stanislovas Adomaitis, Rita Almanis bei kiti menininkai. 2008-aisiais Konine surengta tarptautinė profesionalių fotografų stovykla, kurioje atstovauta ir Akmenės rajono savivaldybei.

2009 metais gimė naujas sumanymas: akmeniškių folklorinis ansamblis, grupė gražiadarbių kasmet vyksta į tais pačiais metais pradėtą rengti Konino Kaziuko mugę ir būtinai nusiveža lietuviškos duonos degustacijai. 2012 metais lietuviška duona šiame renginyje pelnė didįjį prizą – pripažinta skaniausia.

2012 metais Konino moterų futbolo komanda dalyvavo 5-osiose TAFISA Pasaulio sporto visiems žaidynėse, kurių dalis vyko Akmenės rajone. Tai ne vieninteliai sportininkai, lankęsi Akmenėje – kiek anksčiau po gražiausius krašto kampelius pedalus mynė dviratininkų vyrų komanda.

2014 metais Koninas aktyviai dalyvavo Akmenės rajono savivaldybės administracijos parengtame projekte „Viena Europa – viena šeima“, finansuojamame Europos Sąjungos pagal programą „Europa - piliečiams“. Akmeniškiai dalyvavo tarptautinėje konferencijoje „Naujausi pasiekimai ekonomikos vystymo ir investicijų pritraukimo srityje. Praktiniai Konino sprendimai.“ Konferencija buvo daugiau kaip metus besitęsiančios ekonomikos skatinimo strategijos plano įgyvendinimo dalis. Renginio metu pristatyti Konino savivaldos sprendimai, siekiant į regioną pritraukti tiek vietines, tiek tarptautines užsienio investicijas, bei aplinkinių regionų geroji praktika.
 
Vokietijos Respublikos Bocholto miestas
 

http://www.bocholt.de/

 

Akmenės rajono savivaldybė ir Vokietijos Federacinės Respublikos Bocholto miestas draugystės sutartį pasirašė 2000 metų birželio 16 dieną. Bičiuliški santykiai su šio miesto Euregio gimnazija bei Raudonojo kryžiaus organizacija užmegzti dar anksčiau. Itin daug jėgų tam skyrė akmeniškių kraštietis Stasys Čirpus, kuriam už ilgametę pagalbą sunkiau besiverčiantiems akmeniškiams 1999 metais suteiktas Akmenės rajono garbės piliečio vardas. Po metų, 2000-aisiais šis vardas suteiktas ir tuomečiam Bocholto miesto merui Klausui Ehlingui – už tarptautinio bendradarbiavimo plėtojimo tarp savivaldybių nuopelnus.

Akmeniškiai su bocholtiečiais bendrauja įvairiais būdais ir įvairiuose lygmenyse: keičiamasi oficialiomis delegacijomis, moksleivių, muzikantų, sportininkų grupėmis, dalyvaujama bendruose projektuose, Raudonojo kryžiaus organizacijos veikloje, draugaujama šeimomis.

2008 metais Akmenės krašto muziejuje surengta senovinių graviūrų paroda, kurioje atsispindėta kelių amžių senumo vokiečių buitis, drabužiai, papročiai, Bocholto vaizdai.

Nuo 2010 metų į tradicinę Bocholto kalėdinę mugę kasmet vyksta akmeniškiai tautodailininkai, menininkai, amatininkai. Jie ne tik eksponuoja savo kūrinius, bet ir juos parduoda mugės lankytojams.

2012 metais bičiulystė su Bocholtu vyko itin aktyviai. Šiame mieste gegužę įvykusiame didžiuliame tarptautiniame susigiminiavusių miestų renginyje „Bocholtas – tai Europa!“ dalyvavo gausi Akmenės rajono savivaldybės oficiali delegacija ir Naujosios Akmenės muzikos mokyklos grupė „Soul Wings“, surengusi koncertą. Rugpjūtį akmeniškiai jaunuoliai dalyvavo tarptautinėje stovykloje „Bocholtas išjudina Europą!“ Rugsėjį keturiasdešimties bocholtiečių senjorų turistų grupė aplankė gražiausias Akmenės krašto vietas. Naujosios Akmenės miesto Ramučių gimnazijos moksleiviai pagal tradicinę mainų programą viešėjo Bocholte, gyveno šeimose. Spalio mėnesį vokiečių jaunuolių kolektyvas viešėjo ir koncertavo Naujosios Akmenės muzikos mokyklos 50-mečio renginiuose.

  Itin aktyviai bičiulystę su Bocholto miestu plėtoja Naujosios Akmenės miesto muzikos mokykla, „Saulėtekio“ progimnazija, Ramučių gimnazija.

2013 metus pradėjo Euregio gimnazijos moksleivių grupės privatus vizitas Naujojoje Akmenėje. Jie per Velykų atostogas gyveno šeimose, keliavo po Akmenės rajoną ir Lietuvą. Kovo mėnesį Naujosios Akmenės muzikos mokyklos delegacija dalyvavo Bocholt-Isselburg-Rhede muzikos mokyklos renginyje ir drauge koncertavo spektaklyje.

2014 metais Bocholto miesto mero pavaduotojai Christel Feldhaar viešnagės „Žemaitiško smuikelio“ šventės metu įteiktas apdovanojimo ženklas „Už nuopelnus Akmenės rajonui“. Šiuo apdovanojimo ženklu buvo įvertintas Ch.Feldhaar daugiametis svarus indėlis į bičiulystės su Akmenės rajono savivaldybe puoselėjimą ir plėtojimą. 

Rugpjūčio mėnesį bendradarbiaujant Bocholto miesto Vokietijos ir Britanijos sąjungai, pasitelkus Europos komisijos programą „Veiklus jaunimas“, Bocholte suorganizuota europietiška jaunimo vasaros stovykla, kurioje dalyvavo Belgijos, Olandijos, Anglijos, Prancūzijos ir Lietuvos delegacijos. Delegaciją sudarę dešimt akmeniškių dalyvavo projekte „Ką veikia Europos jaunimas savo laisvalaikiu, be kompiuterio ir be telefono?“. Gegužę Bocholte vyko išankstinis projekto partnerių pasitarimas, kuriame dalyvavo ir Akmenės rajono atstovai.

Bocholtas aktyviai dalyvavo Akmenės rajono savivaldybės administracijos parengtame projekte „Viena Europa – viena šeima“, finansuojamame Europos Sąjungos pagal programą „Europa - piliečiams“.

 

 
 
Dobelės krašto savivaldybė (Latvijos Respublika)
 

http://www.dobele.lv/

Akmenės rajono savivaldybė ir Latvijos Respublikos Dobelės rajonas bendradarbiavimo sutartį pasirašė 1997 metais, ši sutartis vėliau buvo tobulinama ir plečiama - 2002-aisiais ir 2004-aisiais pasirašytos atnaujintos sutartys. Sovietmečiu irgi būta glaudaus bendradarbiavimo su Dobele. Pasirašius sutartis su Dobelės rajonu bendradarbiaujama itin intensyviai, ypač – turizmo, aplinkosaugos, švietimo, kultūros srityse, projektinėje veikloje. Glaudžius abiejų rajonų santykius lemia geopolitinė situacija, panašios ekonominės bei socialinės problemos, ūkio raidos tendencijos, nusistovėjusios tradicijos. 

2011 metų birželio 4 dieną, atsižvelgus į savivaldos vienetų pakeitimus po Latvijos Respublikos teritorinės administracinės reformos 2009 metais, pasirašyta nauja Dobelės krašto ir Akmenės rajono savivaldybės bendradarbiavimo sutartis.

2012 metais Akmenės ir Dobelės rajonų bei kitų Lietuvos ir Latvijos rajonų savivaldybes bei Latvijos aplinkos, geologijos ir meteorologijos centrą susiejo stambus projektas, finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis, kurio dėka gerinama aplinkos kokybė, siekiama aplinkosaugos tikslų, dalijamasi patirtimi, mokomasi. Akmenės rajono savivaldybės administracija projekto „Veiksmingas lietaus nuotekų valdymas, siekiant gerinti Lielupės upės baseino aplinkos kokybę“ įgyvendinimo metu parengė kritulių studiją, kurios rezultatų duomenys skirti parengti techninę dokumentaciją lietaus nuotekų sistemoms atnaujinti ir plėsti Akmenės ir Ventos miestuose.

2013 ir 2014 metais Dobelės krašto ir Akmenės rajono savivaldybės keitėsi oficialiomis delegacijomis didžiausių regioninių vasaros švenčių metu, delegatai kartu minėjo Vasario 16-ąją.

 
Rusijos Federacijos Briansko miestas
 

www.bryansk032.ru

Akmenės rajono savivaldybė ir Rusijos Federacijos Briansko miestas bendradarbiavimo sutartį pasirašė 2004 metų rugpjūčio 28 dieną. Nuo to laiko kasmet abiejų bendradarbiavimo partnerių oficialios delegacijos lankosi vienos pas kitas, rengiamos moksleivių poilsio stovyklos, dalyvaujama kituose renginiuose. Šio bendradarbiavimo dėka akmeniškiai galėjo nemokamai pamatyti ne vieną aukšto profesionalumo Briansko miesto muzikantų kolektyvą, surengusius koncertų įvairiuose rajono miestuose. 

2008 metai išskirtiniai tuo, kad Brianske pabuvojo itin gausus akmeniškių būrys. Šeima iš Naujosios Akmenės dalyvavo jaunų šeimų festivalyje, „Saulėtekio“ pagrindinės mokyklos liaudiškų šokių kolektyvas (25 žmonės) IX tarptautiniame jaunimo folklorinių kolektyvų festivalyje «Красная горка» (vert. iš rusų k. – raudonasis kalnelis) pelnė laureatų vardą, grupė moksleivių poilsiavo tarptautinėje stovykloje «Радуга» (vert. iš rusų k. – vaivorykštė).

Nuo 2011 metų Briansko miestas organizuoja tarptautinę mokslinę praktinę moksleivių konferenciją «Первые шаги в науку» (vert. iš rusų k. – pirmieji žingsniai link mokslo). Šiame prestižiniame renginyje kasmet dalyvauja ir sėkmingai savo tiriamuosius, mokslo darbus pristato aukštesniųjų klasių moksleiviai iš Ventos ir Akmenės gimnazijų.

2012-ieji atvertė tarpusavio bendradarbiavimo naują puslapį – pradėta aktyviai megzti verslo kontaktus. Šiuo tikslu Brianske apsilankė Akmenės rajono verslininkų asociacijos delegatai.

2013 metų rugsėjo 18 dieną pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp Akmenės rajono savivaldybės bei Briansko prekybos ir pramonės rūmų. Jos tikslas – ieškoti naujų, efektyvesnių tarpusavio ekonominio bendradarbiavimo formų ir plėtoti abipusiai naudingus ryšius prekybos, ekonomikos, mokslo, technikos, technologijų ir kitokiose srityse.

2014 metais Briansko tarptautinėje mokslinėje praktinėje moksleivių konferencijoje «Первые шаги в науку» (vert. iš rusų k. – pirmieji žingsniai link mokslo) dalyvavo net dvi komandos – iš Akmenės ir Naujosios Akmenės miesto Ramučių gimnazijų. Akmenės gimnazijos komanda chemijos sekcijoje iškovojo pirmąją vietą ir apdovanota aukso medaliais, nugalėtojų diplomais. 

 

 
Ukrainos Respublikos Černovicų miestas
 

www.chernivtsy.eu

 

2005 metais Akmenės rajono savivaldybė užmezgė draugiškus ryšius su Ukrainos Černovicų miestu. Oficiali Akmenės rajono savivaldybės delegacija dalyvavo pirmajame tarptautiniame verslo forume „CHERNIVTSI - 2005“. Vėliau su šio miesto atstovais bičiuliautasi tarptautiniuose renginiuose užsienyje bei neoficialiuose susitikimuose.

 
Danijos Karalystės Kalundborgu miestas
 
 
 

2007 metais Akmenės rajono savivaldybė užmezgė draugiškus ryšius su Danijos Karalystės miestu Kalundborgu. Šio miesto ir Akmenės rajono vietos veiklos grupės parengė bendrą projektą, apsilankė viena pas kitą, dalijosi patirtimi.

 
Latvijos Respublikos Aucės savivaldybė
 
 
 

Akmenės rajono savivaldybė ir Latvijos Respublikos Aucės savivaldybė bendradarbiavimo sutartį pasirašė 2010 metų birželio 12 dieną. Tačiau su Auce bičiuliaujamasi ir bendradarbiaujama jau kelis dešimtmečius, tik anksčiau šis miestas buvo Dobelės rajono savivaldybės sudėtyje. Savarankiška Aucės savivaldybė įsteigta po Latvijos Respublikos teritorinės administracinės reformos 2009 metais.

Akmenės rajono savivaldybės meno, sporto, muzikos kolektyvų, bendruomenių, įstaigų, organizacijų bendradarbiavimas su Aucės atitinkamais kolektyvais itin aktyvus nuolat, tam ypač palanku, jog abi savivaldybes skiria tik keliolika kilometrų. Abi savivaldybės turi ir bendrų tarptautinės bičiulystės partnerių, pas kuriuos taupumo sumetimais oficialios delegacijos, meno kolektyvai, jaunimo grupės neretai vyksta kartu. Be to, abi savivaldybės vykdė ir šiuo metu vykdo daug bendrų projektų, finansuojamų Europos Sąjungos lėšomis, kurių dėka rengiami pasirodymai, mokomasi vieni iš kitų, siekiama aplinkos tausojimo tikslų. Antai vykdant 2007 – 2013 metų Latvijos – Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projektą „Kultūrinis identitetas“ įvyko daug bendrų Naujosios Akmenės ir Aucės muzikos mokyklų koncertų, parodų, stovyklų ir kitų renginių. Naujosios Akmenės miesto Ramučių gimnazijos moksleiviai dalyvauja Aucėje kelerius metus rengiamoje tarptautinėje stovykloje „Kūrybinės veiklos jaunimui, siekiant pažinti aplinką“.

Tapo tradicija, kad Akmenės rajono ir Aucės savivaldybės savo valstybių atkūrimo dienas – Vasario 16-ąją ir Lapkričio 18-ąją pamini drauge: per šias šventes keičiamasi oficialiomis delegacijomis.

2014 metais pradėtas intensyviai tvarkyti, asfaltuoti kelio ruožas nuo Lietuvos Respublikos valstybinės sienos iki Aucės. Pabaigus kelio tvarkymo darbus susisiekimas tarp abiejų savivaldybių ir valstybių labai pagerės. Akmeniškiai šiuo keliu aktyviai naudojasi, siekdami nukakti į Aucės savivaldybės renginius, Latvijos pajūrį, miškus, Rygos oro uostą ir kitus miestus. Aucės gyventojai pamėgę Naujosios Akmenės turgų, parduotuves, kavines, lankosi įdomiausiose Akmenės rajono šventėse ir kitur.

Aucė aktyviai dalyvavo Akmenės rajono savivaldybės administracijos parengtame projekte „Viena Europa – viena šeima“, finansuojamame Europos Sąjungos pagal programą „Europa -piliečiams“.

 
Baltarusijos Respublikos Gomelio srities Rečicos rajonas
 
 
 

2012 metų lapkričio 16 dieną pasirašyta sutartis dėl prekybinio - ekonominio, mokslinio -techninio, kultūrinio ir socialinio bendradarbiavimo tarp Akmenės rajono savivaldybės ir Baltarusijos Respublikos Gomelio srities Rečicos rajono. Bičiulystė pradėta nuo akmeniškių oficialios delegacijos dalyvavimo ekonomikos forume „Rečicainvest-2012“.

2013 metais oficiali Akmenės rajono savivaldybės delegacija dalyvavo šventiniuose Rečicos miesto įkūrimo 800 metų jubiliejaus renginiuose.

2014 metais pirmoji oficiali Rečicos rajono delegacija apsilankė Akmenės rajono savivaldybėje. Svečiai pabuvojo tradicinėje „Žemaitiško smuikelio“ šventėje, jiems aprodytas Akmenės kraštas ir keletas įdomių Lietuvos vietų.

 

RUSTAVI MIESTAS (GRUZIJA)

 

www.rustavi.ge

 

Oficialūs ryšiai tarp Akmenės rajono savivaldybės ir Gruzijos Rustavio miesto užmegzti 2013 metais.

2014 metais oficialūs ryšiai tarp Akmenės rajono savivaldybės ir Gruzijos Rustavio miesto sustiprinti siekiant konkretaus tikslo – pasirašyti ketinimų protokolą dėl tarpusavio bendradarbiavimo.Paskutinis atnaujinimas: 2015-02-02 16:33:06 Atgal
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
31010203040506
07080910111213
14151617181920
21222324252627
28293031010203
Sausis
    2019