2018 m. lapkričio 13 d., antradienis
Akmenės rajono savivaldybės administracija
Biudžetinė įstaiga
L.Petravičiaus a.2, LT-85132 Naujoji Akmenė
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių
asmenų registre
Kodas 188719391
Tel. (8 425) 57 133 Faks. (8 425) 56 594
El.paštas info@akmene.lt
Tarptautinėje turizmo parodoje atstovauta Akmenės kraštuiSpausdinimo versija

Tarptautinėje turizmo ir aktyvaus laisvalaikio parodoje „Adventur“, surengtoje Vilniuje, „Litexpo“ parodų centre, atstovauta ir Akmenės rajonui – pristatytas geologinis paveldas. Akmeniškių ekspozicija buvo įrengta bendrame Šiaulių stende.

Parodos metu surengti ir turizmo geriausiųjų apdovanojimai. Jame nominuotas ir Ventos regioninio parko vyriausiojo specialisto Justo Teišerskio projektas KAR­JE­RAIS.LT, pretendavęs tap­ti sėk­min­giau­sia 2017 me­tų tu­riz­mo ini­cia­ty­va.

Prieš kurį laiką Vals­ty­bi­nis tu­riz­mo de­par­ta­men­tas pa­skel­bė 30 pre­ten­den­tų į Tu­riz­mo sėkmin­giau­sių­jų ap­do­va­no­ji­mus 2017. Bal­sa­vi­mas vyko in­ter­ne­tu. „Neei­li­nių po­jū­čių ieš­ko­to­jams pro­jek­tas KAR­JE­RAIS.LT nuo 2017 me­tų siū­lo iš­skir­ti­nę ga­li­my­bę ap­lan­ky­ti vie­nas įspū­din­giau­sių Lie­tu­vos in­dust­ri­nio tu­riz­mo vie­to­vių – Ak­me­nės ra­jo­no kar­je­rus ir pa­žin­ti eg­zo­tiš­ką Lie­tu­vą. Projek­tu sie­kia­ma po­pu­lia­rin­ti Ak­me­nės ra­jo­ną bei iš­drįs­ti ženg­ti žings­nį nuo­ty­kio link“, – taip Vals­ty­bi­nis tu­riz­mo de­par­ta­men­tas pri­sta­tė no­mi­nan­tą.

Nors ir nelaimėjo konkurse, J. Tei­šers­kio projektas – labai sėkmingas. Jį ketinama plėto­ti ir ateityje, ne tik eks­kur­si­jomis, bet ir gam­tos pa­mo­komis, geologinio paveldo propagavimu, pavyzdžiui, Šal­tiš­kių kar­je­re ieškant Ju­ros pe­rio­do fo­si­li­jų, kurioms – šimtai milijonų metų.

Per pernykštį se­zo­ną su karjerais susipažino apie 6 000 žmo­nių. Kar­je­rai, nors ir eksploatuojami – naujausias Akmenės krašto lankytinas ob­jek­tas. Jis at­si­dū­rė greta iki tol buvusių populiariausių Ka­ma­nų valstybinio gamtinio re­zer­va­to ir Ak­me­nės kraš­to mu­zie­jaus. Kar­pė­nų ir Šal­tiš­kių kar­je­rai ka­sa­mi ištisą pa­rą, Men­čių kar­je­re technika nedirba sa­vait­ga­liais, į juos visus patekti be išankstinio suderinimo ir leidimo - nevalia. O patekus - didysis Kar­pė­nų kar­je­ras pri­bloš­kia dy­džiu ir skar­džiais, kiti - spal­vo­mis ir neįprastumu. Ke­liau­to­jus į kar­je­rus at­vi­lio­ja ir nuo­trauko­se pa­ma­ty­ti vaiz­dai. Šią vie­tą jau at­ra­do fo­to­me­ni­nin­kai, fo­tokon­kur­sų da­ly­viai, kar­je­ruo­se fo­to­se­si­jas ren­gė jau­na­ve­džiai. Pernai čia surengti itin sėkmingi dviračių, pėsčiųjų žygiai, automobilių bekelės varžybos.

Lankytojus nustebina ne tik kar­je­rai, bet ir juose dirbanti mil­ži­niš­ka tech­ni­ka. Lie­tu­vo­je yra ke­tu­ri di­džiau­si žings­niuo­jan­tys eks­ka­va­to­riai ir jie vi­si dir­ba Ak­me­nės ra­jo­ne. Eks­ka­va­to­riaus svo­ris yra apie 700 to­nų, kau­šo tū­ris – 10 ku­bų, vie­nu kar­tu jis ga­li pa­kel­ti iki 18 to­nų mo­lio ar klin­čių, strė­lės il­gis apie 60 met­rų.

Savivaldybės administracijos ryšių su žiniasklaida specialistė Jolanta Šiurkuvienė

Nuotraukose:

Prie stendo, reklamuojančio Akmenės krašto geopaveldo turtus stovi (iš kairės): Ventos regioninio parko vyr. specialistas Justas Teišerskis, aktyvi Kairiškių kaimo bendruomenės narė Rita Masiulienė, Savivaldybės mero pavaduotojas Apolinaras Nicius, Papilės Simono Daukanto memorialinio muziejaus vadovė Ernesta Šmukštaitė.

Karjere rastos fosilijos pavyzdys.

 

Facebook
Atgal
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
29303101020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272829300102
Lapkritis
    2018