2019 m. birželio 21 d., penktadienis
Akmenės rajono savivaldybės administracija
Biudžetinė įstaiga
L.Petravičiaus a.2, LT-85132 Naujoji Akmenė
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių
asmenų registre
Kodas 188719391
Tel. (8 425) 57 133 Faks. (8 425) 56 594
El.paštas info@akmene.lt
Skelbiamas Vaikų dienos centrų tinklo plėtros Akmenės rajono savivaldybėje projekto partnerių atrankos konkursasSpausdinimo versija

Akmenės rajono savivaldybės administracija skelbia Vaikų dienos centrų tinklo plėtros Akmenės rajono savivaldybėje projekto (toliau – Projektas) partnerių atrankos konkursą.

Atrankos tikslas – siekiant kokybiško Projekto įgyvendinimo, atrinkti Projekto partnerį (-ius), kuris (-ie) užtikrintų kokybiškas Akmenės rajono savivaldybėje teikiamas vaikų dienos centro (toliau – VDC) paslaugas Projekto įgyvendinimo laikotarpiu – iki 2022 m. gruodžio 31 d.

Projekto partnerių atranka vykdoma vadovaujantis 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.4.1-SPVA-V-427 „Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą“ projektų finansavimo sąlygų aprašu Nr. 1, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. A-457 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.4.1-SPVA-V-427„Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ (toliau – Finansavimo aprašas).

Projekto remiamos veiklos:

  • Naujų VDC steigimas Akmenės rajono savivaldybėje (toliau – Savivaldybė). Steigiant naują VDC, turi būti užtikrinta, kad jame paslaugas gaus ne mažiau kaip 10 nuolatinių VDC lankytojų (nustatoma, kad vienam VDC lankytojui tektų ne mažiau kaip 7 kv. m projekto lėšomis prašomų finansuoti patalpų ploto).
  • Savivaldybėje veikiančių VDC plėtra, kuria didinamas nuolatinių VDC lankytojų skaičius, naujiems lankytojams pritaikant naujas (papildomas) erdves (pastatus, patalpas). Vykdant VDC plėtrą, nuolatinių VDC lankytojų skaičius (lyginant jį su praėjusių kalendorinių metų nuolatinių VDC lankytojų skaičiumi) turi būti padidintas ne mažiau kaip 50 procentų, arba 10 lankytojų, per metus.

Projekto partneriu gali būti viešas juridinis asmuo ar jo padalinys (išskyrus ikimokyklinio ugdymo įstaigas, bendrojo ugdymo mokyklas, neįgaliųjų organizacijas ir organizacijas, teikiančias paslaugas tik neįgaliesiems, psichikos sveikatos centrus), teikiantis dienos socialinės priežiūros ir ugdymo paslaugas vaikui ir jo šeimos nariams.

Pagal Finansavimo aprašą galimi projekto partneriai yra šios įstaigos / organizacijos (toliau – organizacija):

1. Savivaldybės biudžetinės įstaigos.

2. Viešosios įstaigos.

3. Nevyriausybinės organizacijos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme ir turinčios sąlygas ir  patirties vykdyti VDC veiklą.

Paraiškų atrankos konkursui pateikimo sąlygas ir tvarką reglamentuoja Vaikų dienos centrų tinklo plėtros Akmenės rajono savivaldybėje projekto partnerių atrankos tvarkos aprašas, patvirtintas Akmenės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-12-28 įsakymu Nr. A-685 „Dėl Vaikų dienos centrų tinklo plėtros Akmenės rajono savivaldybėje projekto partnerių atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo ir komisijos sudarymo“ (toliau – Tvarkos aprašas).

Organizacijos, norinčios dalyvauti  atrankoje, turi užpildyti paraišką (pridedama).

Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu lietuvių kalba ir pasirašyta organizacijos vadovo ar jo įgalioto asmens, turinčio teisę veikti organizacijos vardu, nurodant vardą, pavardę ir pareigas, bei patvirtinta anspaudu, jei organizacija anspaudą privalo turėti. Visi paraiškos bei prie jos pridedamų dokumentų lapai turi būti sunumeruoti ir susegti į aplanką. Paraiškos ir prie jos pridedamų dokumentų numeracija turi būti ištisinė. Paskutinio lapo antroje pusėje paraiška turi būti patvirtinta organizacijos vadovo ar jo įgalioto asmens parašu, nurodytas įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos bei paraišką sudarančių lapų skaičius.

Organizacija, teikdama paraišką, prie paraiškos privalo pridėti Tvarkos aprašo 17 punkte nurodytus dokumentus.

Pasirašyta popierinė paraiška su priedais teikiama užklijuotame voke su užrašu „Vaikų dienos centrų tinklo plėtra Akmenės rajono savivaldybėje“ projekto partnerių atrankai“. Paraiška gali būti  pateikta paštu registruotu laišku, įteikta pašto kurjerio arba pateikta organizacijos vadovo ar jo įgalioto asmens asmeniškai Savivaldybės administracijos Interesantų priimamajame „vieno langelio“ patalpose, adresu: I aukšto fojė, L. Petravičiaus a. 2, Naujoji Akmenė.

Paraiška turi būti pateikta iki 2018 m. sausio 18 d. 13 val.  Jeigu paraiška siunčiama paštu ar per pašto kurjerį, pašto žymoje nurodyta išsiuntimo ar pateikimo siųsti data turi būti ne vėlesnė kaip konkurso skelbime nurodyta galutinė paraiškų pateikimo data.

Paraiškos, pateiktos kitu nei konkurso skelbime nurodytu būdu ir (ar) nurodytu adresu, neregistruojamos ir nevertinamos.

Informaciją su konkursu susijusiais klausimais teikia Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė Vida Vaičiūnienė, tel. (8 425) 59 734, el. p. vida.vaiciuniene@akmene.lt .

 

Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja Alva Bacienė

Facebook
Atgal
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
27282930310102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Birželis
    2019