2017 m. rugsėjo 21 d., ketvirtadienis
Akmenės rajono savivaldybės administracija
Biudžetinė įstaiga
L.Petravičiaus a.2, LT-85132 Naujoji Akmenė
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių
asmenų registre
Kodas 188719391
Tel. (8 425) 57 133 Faks. (8 425) 56 594
El.paštas info@akmene.lt
Viešo nuomos konkurso būdu išnuomoja 142,54 kv. m ploto patalpas, esančias P. Jodelės g. 4, Naujojoje Akmenėje Spausdinimo versija

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS NAUJOSIOS AKMENĖS MIESTO SENIŪNIJOS ILAGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO VIEŠO NUOMOS KONKURSO SĄLYGOS

 142,54 KV. M. PLOTO NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ (PATALPOS PAŽYMĖTOS INDEKSAIS NUO 1-31 IKI 1-42), ESANČIŲ P. JODELĖS g. 4, NAUJOJOJE AKMENĖJE, (PASTATO UNIKALUS NR. 3295-3000-1017)

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Akmenės rajono savivaldybės administracijos Naujosios Akmenės miesto seniūnija  (toliau – Nuomotojas), L.Petravičiaus a. 2, Naujoji Akmenė, įmonės kodas 188635858, viešo nuomos konkurso būdu (toliau – Konkursas) išnuomoja Akmenės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančias, Naujosios Akmenės miesto seniūnijos patikėjimo teise valdomas 142,54 kv. m ploto patalpas, esančias P. Jodelės g. 4, Naujojoje Akmenėje (pastato, kuriame yra patalpos unikalus numeris 3295-3000-1017, patalpų indeksai nuo 1-31 iki 1-42. Konkursą vykdo Naujosios Akmenės miesto seniūno 2017 m. rugsėjo 12 d. įsakymu Nr. V-7 sudaryta viešajam nuomos konkursui organizuoti komisija (toliau – Komisija).

2. Konkurse gali dalyvauti visi suinteresuoti fiziniai ir juridiniai asmenys.
3. Dokumentai Konkursui pateikiami lietuvių kalba.
4. Su nuomininku bus sudaroma materialiojo turto  nuomos sutartis.

      II. PATALPŲ APRAŠYMAS

5. Nuomojamas turtas –dalis patalpų, pažymėtų indeksais nuo 1-31 iki 1-42 (142,54 kv. m), esančios P. Jodelės g. 4, Naujojoje Akmenėje (pastato, kuriame yra patalpos unikalus numeris 3295-3000-1017).
6. Papildomai informaciją teikia Naujosios Akmenės miesto seniūno pavaduotoja Sigutė Norvaišienė, tel. numeris (8 425)40632 arba 8 646 46584, elektroninio pašto adresas sigute.norvaisiene@akmene.lt  Informacija skelbiama Akmenės rajono savivaldybės internetinėje svetainėje adresu: www.akmene.lt.
7. Nuomojamas patalpas galima apžiūrėti 2017 m. spalio 3 d. nuo 10.00 val. iki 12.00 val. Dėl patalpų apžiūros kreiptis į seniūno pavaduotoją Sigutę Norvaišienę, tel. numeris (8 425) 40632 arba 8 646 46584, elektroninio pašto adresas sigute.norvaisiene@akmene.lt.  

III. NUOMOS SĄLYGOS

 

8. Patalpos išnuomojamos komercinei veiklai vykdyti. Patalpos nešildomos- jų šildymu turės pasirūpinti nuomininkas.
9. Pradinis turto nuompinigių dydis  – 0,72 Eur už 1 kv. metrą per mėnesį.
10. Nuomininkas moka nuompinigius kas ketvirtį, prieš prasidedant ketvirčiui, bet ne vėliau kaip iki einamojo ketvirčio pirmojo mėnesio 10 (dešimtos) dienos pagal Nuomotojo pateiktą sąskaitą.
11. Nuomininkas, per Sutartyje nustatytus terminus nesumokėjęs nuompinigių ir (ar) kitų mokesčių ir įmokų, privalo mokėti nuomotojui 0,05 procento dydžio delspinigius nuo visos nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną.
12. Nuomos terminas – 10 (dešimt) metų.
13. Nuomininkas įsipareigoja be nuompinigių, kas mėnesį mokėti mokesčius už vandenį, energiją ir komunalines paslaugas.

 IV. PASIŪLYMŲ DALYVAUTI KONKURSE PATEIKIMAS IR JŲ REGISTRAVIMAS

 

14.Konkurso dalyvių vokai su paraiškomis pateikiami  iki 2017 m. spalio 6 d. 9.00 val. adresu: L.Petravičiaus a. 2, Naujoji Akmenė, Naujosios Akmenės miesto seniūnija, 122 kab., darbo laiku. Ant voko turi būti užrašyta: konkurso dalyvio pavadinimas ir adresas, nuomojamo turto pavadinimas, adresas ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“. Kartu su voku pateikiami finansų įstaigos išduoti dokumentai, patvirtinantys, kad sumokėtas pradinis įnašas.
15. Voke turi būti pateikti šie dokumentai:

15.1.   paraiška, kurioje nurodomas konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė, asmens kodas ir gyvenamosios vietos adresas (šie reikalavimai taikomi fiziniams asmenims) arba asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas ir buveinės adresas, steigimo dokumentų ar kitų steigimo faktą patvirtinančių dokumentų kopijos (šie reikalavimai taikomi juridiniams asmenims), kontaktinio asmens telefono numeris, elektroninio pašto adresas;

15.2.   nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas, jeigu konkurso dalyviui atstovauja jo įgaliotas asmuo;

15.3.   pasiūlymas, kuriame nurodytas siūlomas konkretus nuompinigių dydis;

15.4.   konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens sąskaitos, į kurią nuomotojas turi pervesti grąžinamą pradinį įnašą, rekvizitai;

15.5.   paaiškinimas, kokiam tikslui konkurso dalyvis naudos nuomojamą turtą.

16. Pasiūlymas turi būti pasirašytas įmonės vadovo ar jo įgalioto atstovo. Jeigu pateikti dokumentai pasirašyti ne įmonės vadovo, atitinkamai pridedamas įgaliojimas. Fizinis asmuo pasiūlymą pasirašo asmeniškai.
17. Konkurso dalyvis prieš pateikdamas dokumentus privalo sumokėti pradinį įnašą – 307,89 Eur (trys šimtai septyni eurai 89 ct) į Naujosios Akmenės miesto seniūnijos  sąskaitą LT744010043300070097, AB DNB bankas, banko kodas 40100.

 

V. VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMAS, VERTINIMAS IR NUOMOS SUTARTIES SUDARYMAS

 

18. Vokai su pasiūlymais bus atplėšiami 2017 m. spalio 6 d. 10.00 val. L. Petravičiaus a. 2, Naujoji Akmenė, 129 kabinete, 1 aukšte.

19. Dalyvauti vokų atplėšime turi teisę įregistruoti konkurso dalyviai, turintys konkurso dalyvio registracijos pažymėjimą ir pateikę asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

20. Komisija atlieka gautų pasiūlymų vertinimą ir tikrina, ar konkurso dalyvis pateikė visus konkurso sąlygose nurodytus dokumentus. Konkurso laimėtoju pripažįstamas konkurso dalyvis, pasiūlęs didžiausią Savivaldybės turto nuompinigių dydį.

21. Kai konkursą laimi didžiausią Savivaldybės turto nuompinigių dydį pasiūlęs, bet į Komisijos posėdį neatvykęs konkurso dalyvis, jam ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Komisijos protokolo pasirašymo komisija registruotu laišku išsiunčia pranešimą, kuriame nurodomi tikslūs nuomos sutarties pasirašymo data ir laikas, taip pat nurodoma galimybė konkurso laimėtojui suderinti kitą nuomos sutarties pasirašymo datą. Konkurso dalyviai, neatvykę į komisijos posėdį, apie konkurso rezultatus informuojami raštu (jiems išsiunčiami pranešimai) per 3 darbo dienas nuo komisijos protokolo pasirašymo.

22. Konkursas laikomas įvykusiu, jeigu jame dalyvauja nors vienas Konkurso dalyvis ir jis pasiūlo nuompinigių ne mažiau už nustatytą pradinį nuompinigių dydį.

23. Konkursas laikomas neįvykusiu, jeigu dalyvauti Konkurse neužsiregistravo nė vienas dalyvis arba visi Konkurso dalyviai pasiūlė nuompinigių dydį, mažesnį už nustatytą pradinį nuompinigių dydį ir (ar) buvo pateikti ne visi šiose sąlygose nurodyti dokumentai.

24. Nuomotojo ir Konkurso dalyvių ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Facebook
Atgal
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
28293031010203
04050607080910
11121314151617
18192021222324
25262728293001
Rugsėjis
    2017