Akmenės rajono savivaldybė

Akmenės rajono savivaldybės administracija
Biudžetinė įstaiga
L.Petravičiaus a.2, LT-85132 Naujoji Akmenė
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Kodas 188719391
Tel. (8 425) 57 133 Faks. (8 425) 56 594
El.paštas info@akmene.lt
 
  E. Demokratija
 • E. apklausos
 • E. forumas
 • E. konsultavimas
 • E. peticija
 • E. skundai
 • Posėdžių klausimai
 • Posėdžių transliacija
 •   Horizontalus
 • Savivaldybė
 • Apdovanojimai
  Garbės piliečiai
  Istorija
  Gyventojai
  Herbas ir vėliava
  Tarptautinis bendradarbiavimas
  Statistika
  Nuotraukų galerija
  Videogalerija
  Žemėlapiai
 • Gyventojams
 • Asmenų aptarnavimas
  Autobusų eismo tvarkaraščiai
  Civilinė metrikacija
  Mokesčiai
  Nekilnojamojo turto pardavimas
  Pagalbos telefonai
  Teisinė pagalba
  Turtas (bešeimininkis)
  Vyriausybės nariai priima
  Vietinės rinkliavos
  Apklausų rezultatai
  Kapinių sąrašai
  Vartotojų teisių apsauga
 • Verslininkams
 • 2014–2020 priemonės verslui
  Investicinė aplinka
  Pasiūlymai investuotojams
  Leidimai ir licencijos
  Mokesčiai
  Nekilnojamojo turto pardavimas
  Parama verslui
  Vietinės rinkliavos
 • Turistams
 • Informacija
  Lankytinos vietos
  Pramogos
  Apgyvendinimas
  Maitinimas
  Kaimo turizmas
  Muziejai
  Parodų salonai
  Kultūros įstaigos
  Bibliotekos
  Nuotraukų galerija
  Videogalerija
  Žemėlapiai
 • Asociacijoms
 • Informacija
  Rėmimo programa
  Bendruomenės
  Savivaldybės NVO taryba
  Jaunimo NVO
  Socialinės srities NVO
  Vietos veiklos grupė
  Miesto VVG
    Veiklos sritys
 • Aplinkosauga
 • Architektūra ir statyba
 • Projektiniai pasiūlymai
 • Būstas
 • Daugiabučiai
  Daugiabučių atnaujinimas
  Socialinis būstas
 • Civilinė metrikacija
 • CMS statistika
  Santuokos
 • Civilinė sauga
 • Jaunimas
 • Apskritasis stalas
  Organizacijos ir grupės
  Parama jaunimui
  Fondai ir programos
  Dokumentų formos
  Naudingos nuorodos
 • Komunalinis ūkis
 • Komunalinės paslaugos
  Šilumos tiekimas
  Vandentvarka
  Viešasis transportas
 • Kultūra
 • Kultūros įstaigos
  Muziejai
  Bibliotekos
  Parodų salonas
  Dokumentai
 • Mobilizacija
 • Paveldosauga
 • Projektai
 • Vykdomi projektai
  Įgyvendinti projektai
 • Socialinė parama
 • Aktualijos
  Neįgaliems aktualūs klausimai
  Teisinė informacija
 • Sportas
 • Sveikata
 • Informacija
  Ataskaitos
  Programos
 • Švietimas
 • Egzaminai
  Neformalusis švietimas
  Tinklo pertvarka
  Veikla
 • Teritorijų planavimas
 • Bendrieji planai
  Detalieji planai
  Specialieji planai
  Formavimo ir pertvarkymo projektai
  Poveikio aplinkai vertinimas
  Adresų koregavimas
  Gatvių ir kitų objektų pavadinimų koregavimas
  Projektiniai pasiūlymai
 • Vaiko teisių apsauga
 • Viešoji tvarka
 • Žemės ūkis
 •   Kita
 • Policijos įvykių suvestinė
 • Atstovas seime
 • Valstybinė kalba
 • REGIA
 • GIS žemėlapiai
 • Naujienų prenumerata
 • RSS naujienos
 • El. paštas
 •   Viršuje
 • Savivaldybės biudžetas
 • Strateginis planavimas
 • Bendrasis planas
 • Užduokite klausimą
 •   Privalomi meniu_vertikalus
 • Struktūra ir kontaktai
 • Struktūra
  Taryba
  Kolegija
  Meras
  Mero pavaduotojas
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Administracijos direktorius
  Administracija
  Seniūnijos
  Seniūnaitijos
  Komisijos ir darbo grupės
  Įstaigos, įmonės
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Pirminė teisinė pagalba
  Antrinė teisinė pagalba
  Teisinio reguliavimo stebėsena
 • Veiklos sritys
 • Korupcijos prevencija
 • Administracinė informacija
 • Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
  Administracinės naštos mažinimas
  Ataskaitos
  Finansiniai įsipareigojimai
  Vadovų darbotvarkės
  Viešieji ir privatūs interesai
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Prašymai
  Viešosios ir administracinės paslaugos
  Metrikacijos paslaugos (MEPIS)
  Socialinės paramos paslaugos (SPIS)
  Statybos paslaugos (INFOSTATYBA)
  Gyvenamosios vietos deklaravimo paslauga
 • Nuorodos
 • Konkursai
 • Kvietimas „Darbdavių atranka užimtumo didinimo programos įgyvendinimui“ Spausdinimo versija

  Siekdama padėti palaikyti ir (ar) plėtoti rajono bendruomenės socialinę infrastruktūrą, rūpindamasi skurdo ir socialinės atskirties mažinimu, Akmenės rajono savivaldybės administracija skelbia darbdavių atranką organizuoti darbus pagal Akmenės rajono savivaldybės 2017 metų užimtumo didinimo programą (toliau – Programa) iki 2017 m. gruodžio 15 d.

  Atrankoje gali dalyvauti visos Akmenės rajono savivaldybėje įregistruotos įmonės, įstaigos, organizacijos nepriklausomai nuo jų nuosavybės formos ir pavaldumo, jeigu jų atliekami darbai atitinka šias priemones:

  1. Miestų, rajonų ir gyvenviečių gatvių, pėsčiųjų ir dviračių takų, kelių, pakelių ir viešojo naudojimo teritorijų tvarkymo ir priežiūros, apželdinimo ir želdinių, esančių valstybinėje žemėje, priežiūros darbai (sezoniniai darbai: žiemos metu – sniego valymas, rudens – medžių lapų grėbimas, vasaros – želdinių priežiūra). Šiame punkte išvardyti darbai susiję su Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 10 ir 18 dalyse priskirtomis valstybės perduotomis savivaldybėms funkcijomis.
  2. Laikino pobūdžio socialinės ir visuomeninės paskirties įmonių ir organizacijų, esančių valstybinėje žemėje, teritorijų tvarkymo ir kiti pagalbiniai (valymo, maisto ruošimo, smulkaus patalpų remonto ir priežiūros ir kt.) darbai. Šiame punkte išvardyti darbai susiję su Vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 8, 18 ir 32 dalyse priskirtomis valstybės perduotomis savivaldybėms funkcijomis.
  3. Malkų ruošimo, miško tvarkymo laikino pobūdžio darbai, valstybinių parkų, miškų priežiūros pagalbiniai darbai. Šiame punkte išvardyti darbai susiję su Vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 5, 10 ir 18 dalyse priskirtomis valstybės perduotomis savivaldybėms funkcijomis.
  4. Istorijos, kultūros paminklų, kultūros paveldo objektų, želdinių, muziejų, veikiančių ir neveikiančių kapinių, kitų saugomų ir turinčių išliekamąją vertę objektų laikino pobūdžio priežiūros pagalbiniai darbai. Šiame punkte išvardyti darbai susiję su Vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 5, 10 ir 18 dalyse priskirtomis valstybės perduotomis savivaldybėms funkcijomis.
  5. Sezoninio pobūdžio upių, ežerų ir kitų vandens telkinių, pakrančių tvarkymo ir priežiūros darbai. Šiame punkte išvardyti darbai susiję su Vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 5, 10 ir 18 dalyse priskirtomis valstybės perduotomis savivaldybėms funkcijomis.
  6. Pagalbiniai darbai teikiant socialines laikino pobūdžio paslaugas asmenims su sunkia negalia. Šiame punkte išvardyti darbai susiję su Vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 18 ir 32 dalyse priskirta valstybės perduota savivaldybei funkcija.

  Programa iki 2017 m. gruodžio 15 d. 100 proc. finansuojama iš Savivaldybės biudžeto už faktiškai dirbtą laiką pagal Vyriausybės patvirtintą minimalų valandinį atlygį apskaičiuoto darbo užmokesčio ir nuo šio darbo užmokesčio apskaičiuotų draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos bei piniginės kompensacijos už nepanaudotas atostogas, įskaitant draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokų sumą. Asmenys gali būti įdarbinami ne ilgesniam nei 5 mėn. laikotarpiui.

  Darbdaviai, pageidaujantys dalyvauti darbdavių atrankoje, iki 2017 m. birželio 30 d. 17 val. turi pateikti šiuos dokumentus:

  1. Pasiūlymą dalyvauti atrankoje (pridedama).
  2. Įmonės registravimo pažymėjimo patvirtintą kopiją.
  3. Numatomų atlikti darbų aprašymą (laisva forma) pagal kiekvieną šiame kvietime nurodytą priemonę (tikslas, socialinė nauda vietos bendruomenei, darbų apimtys, planuojami rezultatai ir kt.). Privačių ūkio subjektų darbdaviai turi pateikti planuojamų atlikti darbų aprašymą, suderintą su seniūnijos seniūnu.
  4. Darbdavio įsipareigojimai (laisva forma):

  4.1.  Įdarbinti Programoje numatytas prioritetines asmenų grupes (Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 20 str. 2 d. ir 48 str. 2 d.).

  4.2.  Padėti išlaikyti visuomeninės paskirties objektus, labdaros valgyklas.

  Vertinami bus tik tie darbdaviai, kurie bus pateikę visus aukščiau nurodytus dokumentus. Darbai gali būti atliekami tik Savivaldybei ar valstybei nuosavybės teise priklausančiose teritorijose.

  Darbdavių vertinimo kriterijai:

  1. Darbų poreikio pagrįstumas.
  2. Numatomų atlikti darbų atitikimas šiame kvietime nurodytų priemonių sąrašui.
  3. Ankstesnių metų viešųjų darbų programos vykdymo įvertinimas.
  4. Įdarbinimo galimybės.

  Reikalingų pateikti darbdavių atrankai dokumentų pavyzdžius galima gauti Savivaldybės administracijos Interesantų priimamojo „Vieno langelio“ patalpose Savivaldybės administracinio pastato I aukšte (L. Petravičiaus a. 2, Naujoji Akmenė) arba Savivaldybės interneto svetainėje www.akmene.lt -> Verslininkams -> Parama verslui.

  Dokumentai Akmenės rajono savivaldybės administracijai pateikiami užklijuotame voke, ant kurio turi būti užrašytas adresas ir nuoroda „Darbdavių atrankos konkursui“, nuo 2017 m. birželio 21 d. 8.00 val. iki 2017 m. birželio 30 d. 17.00 val. Savivaldybės administracijos Interesantų priimamojo „Vieno langelio“ patalpose adresu: I a., L. Petravičiaus a.2, Naujoji Akmenė.

  Informacija teikiama Akmenės rajono savivaldybės administracijoje tel. (8 425) 59 782. 

  Facebook
  Atgal
  © 2013 Akmenės savivaldybė. 
  Sprendimas: Idamas, naudojama Smart Web sistema.