2018 m. kovo 21 d., trečiadienis
Akmenės rajono savivaldybės administracija
Biudžetinė įstaiga
L.Petravičiaus a.2, LT-85132 Naujoji Akmenė
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių
asmenų registre
Kodas 188719391
Tel. (8 425) 57 133 Faks. (8 425) 56 594
El.paštas info@akmene.lt
Agluonuose įamžintas Lietuvių konferencijos dalyvio atminimasSpausdinimo versija

Agluonų dau­gia­funk­cio cent­ro pa­sta­tą padabino Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio proga ati­deng­ta Ig­no Pet­raus­ko at­mi­ni­mo len­ta.

I.Petrauskas - 1917 me­tų rug­sė­jo 18-22 die­no­mis Vil­niu­je įvy­ku­sios Lie­tu­vių kon­fe­ren­ci­jos, vė­liau įgi­ju­sios Vil­niaus kon­fe­ren­ci­jos pa­va­di­ni­mą, da­ly­vis. Jo­je į Lie­tu­vos Ta­ry­bą iš­rink­ta 20 at­sto­vų, ku­rie 1918 metų va­sa­rio 16-ąją pa­skel­bė Nep­rik­lau­so­my­bės At­kū­ri­mo Ak­tą.

I. Pet­raus­kas dir­bo tuometėje Me­dem­ro­dė­je Vla­di­mi­ro Zu­bo­vo dva­ro eko­no­mu. Pats dva­ri­nin­kas su šei­ma tuo me­tu dar ne­bu­vo grį­žę iš Ru­si­jos, vi­sus ūkio rei­ka­lus tvar­kė I. Pet­raus­kas. Teigiama, kad jis tu­rė­jo ūkį ne­to­li Me­dem­ro­dės esan­čia­me Iva­naus­kių kai­me. I. Pet­raus­kas tarp 222 kon­fe­ren­ci­jos da­ly­vių at­sto­va­vo ne tik Me­dem­ro­dei, bet ir vi­sam tuo­me­čiam Ak­me­nės vals­čiui. Bū­da­mas 81 me­tų 1941 me­tų bir­že­ly­je jis iš­trem­tas į Si­bi­rą, po dve­jų me­tų ten mirė ir pa­lai­do­tas.

Nep­rik­lau­so­mos Lie­tu­vos kū­rė­ju at­mi­ni­mo len­to­je pri­sta­to­mo I. Pet­raus­ko įam­ži­ni­mą ini­ci­ja­vo ir iš­kil­mes su­ren­gė Ak­me­nės ra­jo­no jau­ni­mo ir suau­gu­sių­jų švie­ti­mo bei Agluonų daugiafunkcis cent­rai.

 

Parengė Savivaldybės administracijos ryšių su žiniasklaida specialistė Jolanta Šiurkuvienė

Romos Jonikienės nuotraukose: Savivaldybės mero pavaduotojas Apolinaras Nicius (kairėje) ir Akmenės seniūnas Vladimiras Silvaško atidengus memorialinę lentą.

 Atminimo lentos autorius Ak­me­nės ra­jo­no jau­ni­mo ir suau­gu­sių­jų švie­ti­mo centro mokytojas Kęstutis Misius  Po lentos atidengimo - agluoniškų vaikų koncertas

 

 

Facebook
Atgal
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
26272801020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272829303101
Kovas
    2018