2019 m. sausio 19 d., šeštadienis
Akmenės rajono savivaldybės administracija
Biudžetinė įstaiga
L.Petravičiaus a.2, LT-85132 Naujoji Akmenė
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių
asmenų registre
Kodas 188719391
Tel. (8 425) 57 133 Faks. (8 425) 56 594
El.paštas info@akmene.lt
Daugiabučiai
Spausdinti puslapio vidurį

Dėl kaupiamųjų lėšų

Akmenės rajono savivaldybės administracija informuoja, kad remiantis 2015 m. balandžio 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 390 Dėl Butų ir kitų patalpų savininkų lėšų, skiriamų namui (statiniui) atnaujinti pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, kaupimo, dydžio apskaičiavimo ir sukauptų lėšų apsaugos tvarkos aprašo patvirtinimo“, įsigaliojo Butų ir kitų patalpų savininkų lėšų, skiriamų namui (statiniui) atnaujinti pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, kaupimo, dydžio apskaičiavimo ir sukauptų lėšų apsaugos tvarkos aprašas (toliau – Aprašas). Vadovaujantis Aprašu visi daugiabučiai namai privalo kaupti lėšas namams atnaujinti dėl privalomųjų statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimų įgyvendinimo (minimalus tarifas – 0,05 arba 0,03 Eur per mėn. už kv. m naudingojo ploto).

Nuoroda į Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintą Aprašą:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/979a5830e82b11e4a4809231b4b55019


Informacija apie Akmenės rajono miestuose ir Papilės miestelyje, esančius  daugiabučius namus (trijų ir daugiau butų)

I. Informacija daugiabučių namų administravimo klausimais.

Bendrojo naudojimo objektų administravimo mokestis,  2016-10-13 T-187 (E)

Nuolatinės techninės priežiūros tarifai, 2017-12-28, Nr. T-253(E)

Akmenės rajono savivaldybės administracijos direktorius sakymas „Dėl bendrojo naudojimo objektų administratoriaus skyrimo“, 2014 m. birželio 2 d. Nr. A-422, pakeitimas 2014-09-01, A-633(E)

Dėl Akmenės rajono daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalaus bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugų tarifo apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo, 2014 m. balandžio 24 d., T-97;  pakeitimas 2014-08-28, T-183(E)

Dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės administracijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės Akmenės rajone taisyklių patvirtinimo, 2014-09-25, T-195(E)

Daugiabučius namus administruoja viešoji įstaiga „Akmenės būstas“ http://www.akmenesbustas.lt

Administravimo nuostatai patvirtinti Akmenės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-11-28 įsakymu Nr. A-832 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatų patvirtinimo“ .

Daugiabučio namo kaupamiamojo įnašo mėnesinę įmoka, kuri skirta daugiabučio namo atnaujinimui, apskaičiuoja bendrojo naudojimo objektų valdytojas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010-03-09 įsakymu Nr. D1-186 patvirtinta Kaupiamojo įnašo daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti) apskaičiavimo metodika (Žin., 2010, Nr. 31-1452) ir ji neturi būti didesnė kaip nustatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009-12-16 nutarimo Nr. 1725 (Žin., 2009, Nr. 156-7024, aktuali redakcija nuo 2013-08-04) 2.3 punkte (išskyrus atvejus, kai didesnei įmokai raštu pritaria butų ir kitų patalpų savininkai).

Bendrojo naudojimo objektų administravimo mokestis nustatytas Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2012-06-28 sprendimu Nr. T-151 „Dėl namo bendrosios nuosavybės administravimo ir techninės priežiūros tarifų patvirtinimo“, 1.1 punktas pakeistas 2013-04-25 sprendimu Nr. T-76;  pakeitimas 2014-08-28, T-178(E)

 Nuolatinės techninės priežiūros –Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2012-06-28 sprendimu Nr. T-151 „Dėl namo bendrosios nuosavybės administravimo ir techninės priežiūros tarifų patvirtinimo“ (1.1 punktas pakeistas 2013-04-25 sprendimu Nr. T-76).

Akmenės rajono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalių techninės priežiūros tarifų patvirtinimas.

II. Daugiabučių namų savininkų bendrijos.

Atmintinė daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdytojams

Daugiabučių namų bendrijų sąrašas 2015-01-01.

Informacija bendrijų steigimų klausimais patalpinta: http://www.bkagentura.lt/index.php?-1706678648. Bendrijos savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymu (Žin., 1995, Nr. 20-449; 2012, Nr. 50-2440) ir  bendrijos įstatais. Pavyzdiniai bendrijų įstatai (pridedami).

III. Jugtinė veikla.

Pavyzdinė daugiabučio gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektų valdymo, naudojimo ir priežiūros jungtinės veiklos sutartis (Žin., 2012,  Nr. 141-7284). 

IV. Šilumos suvartojimas - 2018 m. gruodis.


Paskutinis atnaujinimas: 2019-01-09 10:31:43 Atgal
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
31010203040506
07080910111213
14151617181920
21222324252627
28293031010203
Sausis
    2019