Akmenės rajono savivaldybė

Akmenės rajono savivaldybės administracija
Biudžetinė įstaiga
L.Petravičiaus a.2, LT-85132 Naujoji Akmenė
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Kodas 188719391
Tel. (8 425) 57 133 Faks. (8 425) 56 594
El.paštas info@akmene.lt
 
  E. Demokratija
 • E. apklausos
 • E. forumas
 • E. konsultavimas
 • E. peticija
 • E. skundai
 • Posėdžių klausimai
 • Posėdžių transliacija
 •   Horizontalus
 • Savivaldybė
 • Apdovanojimai
  Garbės piliečiai
  Istorija
  Gyventojai
  Herbas ir vėliava
  Tarptautinis bendradarbiavimas
  Statistika
  Nuotraukų galerija
  Videogalerija
  Žemėlapiai
 • Gyventojams
 • Asmenų aptarnavimas
  Autobusų eismo tvarkaraščiai
  Civilinė metrikacija
  Mokesčiai
  Nekilnojamojo turto pardavimas
  Pagalbos telefonai
  Paslaugos vaikui ir šeimai
  Teisinė pagalba
  Turtas (bešeimininkis)
  Vyriausybės nariai priima
  Vietinės rinkliavos
  Apklausų rezultatai
  Kapinių sąrašai
  Vartotojų teisių apsauga
 • Verslininkams
 • 2014–2020 priemonės verslui
  Investicinė aplinka
  Pasiūlymai investuotojams
  Leidimai ir licencijos
  Mokesčiai
  Nekilnojamojo turto pardavimas
  Parama verslui
  Vietinės rinkliavos
 • Turistams
 • Naudinga informacija
  Lankytini objektai
  Pramogos
  Apgyvendinimas
  Maitinimas
  Kultūros įstaigos
  Bibliotekos
 • Asociacijoms
 • Informacija
  Bendruomenės
  Rėmimo programos
  Savivaldybės NVO taryba
  Jaunimo NVO
  Socialinės srities NVO
  Vietos veiklos grupė
  Miesto VVG
    Veiklos sritys
 • Aplinkosauga
 • Architektūra ir statyba
 • Projektiniai pasiūlymai
 • Būstas
 • Daugiabučiai
  Daugiabučių atnaujinimas
  Socialinis būstas
 • Civilinė metrikacija
 • CMS statistika
  Santuokos
 • Civilinė sauga
 • Jaunimas
 • Apskritasis stalas
  Organizacijos ir grupės
  Parama jaunimui
  Fondai ir programos
  Dokumentų formos
  Naudingos nuorodos
 • Komunalinis ūkis
 • Komunalinės paslaugos
  Šilumos tiekimas
  Vandentvarka
  Viešasis transportas
 • Kultūra
 • Kultūros įstaigos
  Muziejai
  Bibliotekos
  Parodų salonas
  Dokumentai
 • Mobilizacija
 • Paveldosauga
 • Projektai
 • Vykdomi projektai
  Įgyvendinti projektai
 • Socialinė parama
 • Aktualijos
  Neįgaliems aktualūs klausimai
  Teisinė informacija
 • Sportas
 • Sveikata
 • Informacija
  Ataskaitos
  Programos
 • Švietimas
 • Egzaminai
  Neformalusis švietimas
  Tinklo pertvarka
  Veikla
 • Teritorijų planavimas
 • Bendrieji planai
  Detalieji planai
  Specialieji planai
  Formavimo ir pertvarkymo projektai
  Poveikio aplinkai vertinimas
  Adresų koregavimas
  Gatvių ir kitų objektų pavadinimų koregavimas
  Projektiniai pasiūlymai
  Individualus apsaugos reglamentas
 • Vaiko teisių apsauga
 • Viešoji tvarka
 • Žemės ūkis
 •   Kita
 • Avarinės tarnybos
 • Policijos įvykių suvestinė
 • Atstovas seime
 • Valstybinė kalba
 • REGIA
 • GIS žemėlapiai
 • Naujienų prenumerata
 • RSS naujienos
 • El. paštas
 •   Viršuje
 • Savivaldybės biudžetas
 • Strateginis planavimas
 • Bendrasis planas
 • Integruota teritorija
 •   Privalomi meniu_vertikalus
 • Struktūra ir kontaktai
 • Struktūra
  Taryba
  Kolegija
  Meras
  Mero pavaduotojas
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Administracijos direktorius
  Administracija
  Seniūnijos
  Seniūnaitijos
  Komisijos ir darbo grupės
  Įstaigos, įmonės
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Pirminė teisinė pagalba
  Antrinė teisinė pagalba
  Teisinio reguliavimo stebėsena
 • Veiklos sritys
 • Korupcijos prevencija
 • Administracinė informacija
 • Administracinės naštos mažinimas
  Ataskaitos
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Darbo užmokestis
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Finansiniai įsipareigojimai
  Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Vadovų darbotvarkės
  Viešieji ir privatūs interesai
  Viešieji pirkimai
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Prašymai
  Viešosios ir administracinės paslaugos
  Metrikacijos paslaugos (MEPIS)
  Socialinės paramos paslaugos (SPIS)
  Statybos paslaugos (INFOSTATYBA)
  Gyvenamosios vietos deklaravimo paslauga
 • Atviri duomenys
 • Asmens duomenų apsauga
 • Nuorodos
 • Konkursai
 • Daugiabučiai
  Spausdinti puslapio vidurį

  Dėl kaupiamųjų lėšų

  Akmenės rajono savivaldybės administracija informuoja, kad remiantis 2015 m. balandžio 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 390 Dėl Butų ir kitų patalpų savininkų lėšų, skiriamų namui (statiniui) atnaujinti pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, kaupimo, dydžio apskaičiavimo ir sukauptų lėšų apsaugos tvarkos aprašo patvirtinimo“, įsigaliojo Butų ir kitų patalpų savininkų lėšų, skiriamų namui (statiniui) atnaujinti pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, kaupimo, dydžio apskaičiavimo ir sukauptų lėšų apsaugos tvarkos aprašas (toliau – Aprašas). Vadovaujantis Aprašu visi daugiabučiai namai privalo kaupti lėšas namams atnaujinti dėl privalomųjų statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimų įgyvendinimo (minimalus tarifas – 0,05 arba 0,03 Eur per mėn. už kv. m naudingojo ploto).

  Nuoroda į Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintą Aprašą:

  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/979a5830e82b11e4a4809231b4b55019


  Informacija apie Akmenės rajono miestuose ir Papilės miestelyje, esančius  daugiabučius namus (trijų ir daugiau butų)

  I. Informacija daugiabučių namų administravimo klausimais.

  Bendrojo naudojimo objektų administravimo mokestis,  2016-10-13 T-187 (E)

  Nuolatinės techninės priežiūros tarifai, 2017-12-28, Nr. T-253(E)

  Akmenės rajono savivaldybės administracijos direktorius sakymas „Dėl bendrojo naudojimo objektų administratoriaus skyrimo“, 2014 m. birželio 2 d. Nr. A-422, pakeitimas 2014-09-01, A-633(E)

  Dėl Akmenės rajono daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalaus bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugų tarifo apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo, 2014 m. balandžio 24 d., T-97;  pakeitimas 2014-08-28, T-183(E)

  Dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės administracijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės Akmenės rajone taisyklių patvirtinimo, 2014-09-25, T-195(E)

  Daugiabučius namus administruoja viešoji įstaiga „Akmenės būstas“ http://www.akmenesbustas.lt

  Administravimo nuostatai patvirtinti Akmenės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-11-28 įsakymu Nr. A-832 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatų patvirtinimo“ .

  Daugiabučio namo kaupamiamojo įnašo mėnesinę įmoka, kuri skirta daugiabučio namo atnaujinimui, apskaičiuoja bendrojo naudojimo objektų valdytojas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010-03-09 įsakymu Nr. D1-186 patvirtinta Kaupiamojo įnašo daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti) apskaičiavimo metodika (Žin., 2010, Nr. 31-1452) ir ji neturi būti didesnė kaip nustatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009-12-16 nutarimo Nr. 1725 (Žin., 2009, Nr. 156-7024, aktuali redakcija nuo 2013-08-04) 2.3 punkte (išskyrus atvejus, kai didesnei įmokai raštu pritaria butų ir kitų patalpų savininkai).

  Bendrojo naudojimo objektų administravimo mokestis nustatytas Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2012-06-28 sprendimu Nr. T-151 „Dėl namo bendrosios nuosavybės administravimo ir techninės priežiūros tarifų patvirtinimo“, 1.1 punktas pakeistas 2013-04-25 sprendimu Nr. T-76;  pakeitimas 2014-08-28, T-178(E)

   Nuolatinės techninės priežiūros –Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2012-06-28 sprendimu Nr. T-151 „Dėl namo bendrosios nuosavybės administravimo ir techninės priežiūros tarifų patvirtinimo“ (1.1 punktas pakeistas 2013-04-25 sprendimu Nr. T-76)..

  II. Daugiabučių namų savininkų bendrijos.

  Atmintinė daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdytojams

  Daugiabučių namų bendrijų sąrašas 2015-01-01.

  Informacija bendrijų steigimų klausimais patalpinta: http://www.bkagentura.lt/index.php?-1706678648. Bendrijos savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymu (Žin., 1995, Nr. 20-449; 2012, Nr. 50-2440) ir  bendrijos įstatais. Pavyzdiniai bendrijų įstatai (pridedami).

  III. Jugtinė veikla.

  Pavyzdinė daugiabučio gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektų valdymo, naudojimo ir priežiūros jungtinės veiklos sutartis (Žin., 2012,  Nr. 141-7284). 

  IV. Šilumos suvartojimas - 2018 m. balandis


  Paskutinis atnaujinimas: 2018-08-03 15:22:26 Atgal
  © 2013 Akmenės savivaldybė. 
  Sprendimas: Idamas, naudojama Smart Web sistema.