Akmenės rajono savivaldybė

Akmenės rajono savivaldybės administracija
Biudžetinė įstaiga
L.Petravičiaus a.2, LT-85132 Naujoji Akmenė
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Kodas 188719391
Tel. (8 425) 57 133 Faks. (8 425) 56 594
El.paštas info@akmene.lt
 
  E. Demokratija
  • E. apklausos
  • E. forumas
  • E. konsultavimas
  • E. peticija
  • E. skundai
  • Posėdžių klausimai
  • Posėdžių transliacija
  •   Horizontalus
  • Savivaldybė
  • Apdovanojimai
    Garbės piliečiai
    Istorija
    Gyventojai
    Herbas ir vėliava
    Tarptautinis bendradarbiavimas
    Statistika
    Nuotraukų galerija
    Videogalerija
    Žemėlapiai
  • Gyventojams
  • Asmenų aptarnavimas
    Autobusų eismo tvarkaraščiai
    Civilinė metrikacija
    Mokesčiai
    Nekilnojamojo turto pardavimas
    Pagalbos telefonai
    Paslaugos vaikui ir šeimai
    Teisinė pagalba
    Turtas (bešeimininkis)
    Vyriausybės nariai priima
    Vietinės rinkliavos
    Apklausų rezultatai
    Kapinių sąrašai
    Vartotojų teisių apsauga
  • Verslininkams
  • 2014–2020 priemonės verslui
    Investicinė aplinka
    Pasiūlymai investuotojams
    Leidimai ir licencijos
    Mokesčiai
    Nekilnojamojo turto pardavimas
    Parama verslui
    Vietinės rinkliavos
  • Turistams
  • Naudinga informacija
    Lankytini objektai
    Pramogos
    Apgyvendinimas
    Maitinimas
    Kultūros įstaigos
    Bibliotekos
  • Asociacijoms
  • Informacija
    Bendruomenės
    Rėmimo programos
    Savivaldybės NVO taryba
    Jaunimo NVO
    Socialinės srities NVO
    Vietos veiklos grupė
    Miesto VVG
      Veiklos sritys
  • Aplinkosauga
  • Architektūra ir statyba
  • Projektiniai pasiūlymai
  • Būstas
  • Daugiabučiai
    Daugiabučių atnaujinimas
    Socialinis būstas
  • Civilinė metrikacija
  • CMS statistika
    Santuokos
  • Civilinė sauga
  • Jaunimas
  • Apskritasis stalas
    Organizacijos ir grupės
    Parama jaunimui
    Fondai ir programos
    Dokumentų formos
    Naudingos nuorodos
  • Komunalinis ūkis
  • Komunalinės paslaugos
    Šilumos tiekimas
    Vandentvarka
    Viešasis transportas
  • Kultūra
  • Kultūros įstaigos
    Muziejai
    Bibliotekos
    Parodų salonas
    Dokumentai
  • Mobilizacija
  • Paveldosauga
  • Projektai
  • Vykdomi projektai
    Įgyvendinti projektai
  • Socialinė parama
  • Aktualijos
    Neįgaliems aktualūs klausimai
    Teisinė informacija
  • Sportas
  • Sveikata
  • Informacija
    Ataskaitos
    Programos
  • Švietimas
  • Egzaminai
    Neformalusis švietimas
    Tinklo pertvarka
    Veikla
  • Teritorijų planavimas
  • Bendrieji planai
    Detalieji planai
    Specialieji planai
    Formavimo ir pertvarkymo projektai
    Poveikio aplinkai vertinimas
    Adresų koregavimas
    Gatvių ir kitų objektų pavadinimų koregavimas
    Projektiniai pasiūlymai
    Individualus apsaugos reglamentas
  • Vaiko teisių apsauga
  • Viešoji tvarka
  • Žemės ūkis
  •   Kita
  • Avarinės tarnybos
  • Policijos įvykių suvestinė
  • Atstovas seime
  • Valstybinė kalba
  • REGIA
  • GIS žemėlapiai
  • Naujienų prenumerata
  • RSS naujienos
  • El. paštas
  •   Viršuje
  • Savivaldybės biudžetas
  • Strateginis planavimas
  • Bendrasis planas
  • Integruota teritorija
  •   Privalomi meniu_vertikalus
  • Struktūra ir kontaktai
  • Struktūra
    Taryba
    Kolegija
    Meras
    Mero pavaduotojas
    Kontrolės ir audito tarnyba
    Administracijos direktorius
    Administracija
    Seniūnijos
    Seniūnaitijos
    Komisijos ir darbo grupės
    Įstaigos, įmonės
  • Teisinė informacija
  • Teisės aktai
    Teisės aktų projektai
    Tyrimai ir analizės
    Teisės aktų pažeidimai
    Pirminė teisinė pagalba
    Antrinė teisinė pagalba
    Teisinio reguliavimo stebėsena
  • Veiklos sritys
  • Korupcijos prevencija
  • Administracinė informacija
  • Administracinės naštos mažinimas
    Ataskaitos
    Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
    Darbo užmokestis
    Finansinių ataskaitų rinkiniai
    Finansiniai įsipareigojimai
    Nuostatai
    Planavimo dokumentai
    Paskatinimai ir apdovanojimai
    Tarnybiniai lengvieji automobiliai
    Ūkio subjektų priežiūra
    Vadovų darbotvarkės
    Viešieji ir privatūs interesai
    Viešieji pirkimai
  • Paslaugos
  • Informacijos rinkmenos
    Prašymai
    Viešosios ir administracinės paslaugos
    Metrikacijos paslaugos (MEPIS)
    Socialinės paramos paslaugos (SPIS)
    Statybos paslaugos (INFOSTATYBA)
    Gyvenamosios vietos deklaravimo paslauga
  • Atviri duomenys
  • Asmens duomenų apsauga
  • Nuorodos
  • Konkursai
  • Aplinkosauga
    Spausdinti puslapio vidurį

    Aplinkos tvarkymas

    Akmenės rajono aplinkos tvarkymo ir priežiūros taisyklės:

    - patvirtintos 2002-11-20 sprendimu Nr. 110
    - papildytos

    Reikalavimai žaliųjų atliekų tvarkymui

    Atsižvelgiant į tai, kad padaugėja žaliųjų atliekų (parkų, sodų atliekų – nukritusių lapų, žoles ir pan.) susidarymas, primename atliekų turėtojams (gyventojams, įmonėms, organizacijoms) bei atliekų tvarkytojams, kurie surenka, naudoja ar šalina žaliąsias atliekas, kad pagal Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus visi atliekų turėtojai žaliąsias atliekas turi rūšiuoti (rinkti atskirai, t.y. nemaišyti su buitinėmis ar kt. atliekomis), o įmonė, surenkanti atliekas, privalo atliekų susidarymo vietoje išrūšiuotas atliekas surinkti atskirai bei atiduoti atliekų tvarkytojams, turintiems teisę tvarkyti šias atliekas. Pastebėta, kad atliekų surinkėjas dalį žaliųjų atliekų pristato į sąvartyną, o atliekų turėtojai žaliąsias atliekas pristato į konteinerines mišrių komunalinių atliekų aikšteles, ko pasekoje, jos pašalinamos sąvartynuose. Atkreipiame dėmesį, kad toks šių atliekų tvarkymo būdas yra uždraustas teisės aktais ir asmenims, pažeidusiems šiuos reikalavimus taikomos administracinio poveikio priemonės.

    Aplinkos oro apsauga

    Oro kokybės tyrimų stoties (Naujoji Akmenė) duomenimis 2017 metais buvo nustatytas vienas kietųjų dalelių (KD10 ) paros ribinės vertės viršijimas. 2016 metais buvo nustatyti šešių parų viršijimai. Pagrindinė viršijimų priežastis - pramonės įmonių ir individualių namų šildymo įrenginių bei transporto tarša.

    Atliekų rūšiavimas

    Atliekų tvarkymui Lietuvoje kasmet skiriama daugiau dėmesio, tačiau gyventojams ir įmonėms vis dar trūksta informacijos, kur ir kaip galima priduoti atliekas. Tam, kad galima būtų greitai ir patogiai vienoje vietoje rasti informaciją apie įvairias atliekas, jų pridavimo vietas ir atliekų tvarkytojus, sukurta interneto svetainė www.atliekos.lt. Šiuo pirmuoju projektu startuoja Aplinkos apsaugos institutas, kuris bendradarbiaujant su visuomene, verslu ir valstybinėmis institucijomis analizuos, vertins ir teiks išvadas, pasiūlymus aplinkos apsaugos srityje ir informuos visuomenę.

    Lietuvoje į sąvartynus kasmet išvežama maždaug  3 mln. tonų įvairių atliekų.

    Todėl labai svarbu atliekas rūšiuoti ir tai daryti geriausia ten, kur atliekos susidaro - namuose. Tai labai paprasta, tereikia įvairias atliekas išskirstyti į atitinkamus konteinerius: popieriui, plastmasei, stiklui ir bendrą.

    Auksinė rūšiavimo taisyklė: jei tikrai nežinote ar mesti – vis tiek meskite. Perdirbimo įmonėse dirbantys darbuotojai patys atsirinks jiems tinkamas perdirbti pakuotes, tačiau darykite tai proto ribose.

    Antrinės žaliavos - perdirbti tinkamos atliekos. Gaminti naujus daiktus iš antrinių žaliavų daug paprasčiau, pigiau, mažiau teršiama aplinka. Kuo daugiau naudojama antrinių žaliavų, tuo daugiau sutaupoma žemės turtų (gamtinių išteklių).

    Atliekų tvarkymas


     

    • Vežėjų* - UAB „Naujosios Akmenės komunalininkas“
    • DGASA, APP* - Didelio gabarito atliekų surinkimo aikštelė (Naujoji Akmenė)
    • APP* - Akmenės, Ventos, Papilės ir Kruopių atliekų surinkimo punktai

     

    Viešųjų atliekų tvarkymo paslaugų teikimas Akmenės rajono savivaldybės teritorijoje koncesijos sutartimi, kurios sudarymui pritarta Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2006-05-24 sprendimu Nr.T-85„Dėl koncesijos sutarties teikti Akmenės rajono savivaldybės teritorijoje viešąsias atliekų tvarkymo paslaugas sudarymo“, yra pavestas VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centrui.

    Akmenės rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklės:

    Akmenės rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo planas,

    Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir atliekų tvarkymą nuostatai, 2017-05-31, T-104(E)

    Ataskaitos

    Aktualu

    Komunalinių atliekų tvarkymo paslaugą (atliekų surinkimas ir transportavimas, aprūpinimas konteineriais ir kt.) rajone teikia UAB „Naujosios akmenės komunalininkas“, Stipirkių g. 2, Stipirkių k, Naujosios Akmenės kaimiškoji seniūnija. Tel.8 425 51684, faksas 8425 56640.

    Vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą Akmenės rajone administruoja VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras. Rinkliavos mokėjimo klausimais gyventojus ir juridinius asmenis konsultuoja VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras konsultantė Akmenės rajone tel. 8 425 53503, adresas: Stipirkių g. 2, Stipirkių k, Naujosios Akmenės kaimiškoji seniūnija (UAB „Naujosios akmenės komunalininkas“ patalpose (II aukštas)) arba VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro Rinkliavos skyrius nemokama linija 8 800 10016 (tik iš fiksuoto ryšio) ir 8 41 553306, adresas: Ežero g. 16, Šiauliai.

    Gyvūnų laikymas ir priežiūra


    Rajone bepriežiūrių ir bešeimininkių gyvūnų gaudymą, laikymą ir priežiūrą  organizuoja ir koordinuoja Akmenės rajono savivaldybės administracijos seniūnijos. Gyventojai  apie pastebėtą ar sulaikytą bešeimininkį gyvūną turi  informuoti seniūniją.


    Medžioklė

    Medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos miškui prevencijos priemonių įgyvendinimo Akmenės rajono savivaldybėje tvarka (paraiškos ir atliktų darbų akto formos), 2012-08-30 sprendimu Nr. T-184

    Želdiniai

    Želdynų ir želdinių apsaugos ir tvarkymo taisyklės (Prašymo kirsti, genėti ar kitaip pertvarkyti medžius ir krūmus forma), 2008-03-19 sprendimu Nr. T-36


    Gamta

    Valstybės saugomos teritorijos:

    • Kamanų valstybinis gamtinis rezervatas,
    • Ventos regioninis parkas;
    • Pavirvyčių botaninis draustinis;
    • Karniškių telmologinis draustinis;
    • Girkančių telmologinis draustinis.

    Valstybės saugomi gamtos paveldo objektai:

    Geologiniai gamtos paveldo objektai:

    • Akmenės Didysis akmuo;
    • Jurakalnio griovos atodanga ir atragis;
    • Klaišių akmuo;
    • Papilės atodanga;
    • Purvių atodanga;
    • Raudonskardžio atodanga.

    Geomorfologinis gamtos paveldo objektas:

    • Avižlio atragis.

    Botaniniai gamtos paveldo objektai:

    • Dovydžių ąžuolas;
    • Papilės penkiolikakamienė liepa;
    • Rudikių ąžuolas;
    • Šiliškių daugiakamienė vinkšna;
    • Šiliškių daugiakamienis uosis;
    • Šiurkiškių pušys Sesės;
    • Užbrasčių ąžuolas;
    • Užpelkių pušis;
    • Užpelkių vinkšna.

    Savivaldybės saugomas botaninis gamtos paveldo objektas:

    • Kinkupių ąžuolas.

    Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus vedėjo pavaduotojas Svajūnas Vilkas    Paskutinis atnaujinimas: 2018-06-29 10:49:30 Atgal
    © 2013 Akmenės savivaldybė. 
    Sprendimas: Idamas, naudojama Smart Web sistema.