Akmenės rajono savivaldybė

Akmenės rajono savivaldybės administracija
Biudžetinė įstaiga
L.Petravičiaus a.2, LT-85132 Naujoji Akmenė
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Kodas 188719391
Tel. (8 425) 57 133 Faks. (8 425) 56 594
El.paštas info@akmene.lt
 
  E. Demokratija
 • E. apklausos
 • E. forumas
 • E. konsultavimas
 • E. peticija
 • E. skundai
 • Posėdžių klausimai
 • Posėdžių transliacija
 •   Horizontalus
 • Savivaldybė
 • Apdovanojimai
  Garbės piliečiai
  Istorija
  Gyventojai
  Herbas ir vėliava
  Tarptautinis bendradarbiavimas
  Statistika
  Nuotraukų galerija
  Videogalerija
  Žemėlapiai
 • Gyventojams
 • Asmenų aptarnavimas
  Autobusų eismo tvarkaraščiai
  Civilinė metrikacija
  Mokesčiai
  Nekilnojamojo turto pardavimas
  Pagalbos telefonai
  Teisinė pagalba
  Turtas (bešeimininkis)
  Vyriausybės nariai priima
  Vietinės rinkliavos
  Apklausų rezultatai
  Kapinių sąrašai
  Vartotojų teisių apsauga
 • Verslininkams
 • 2014–2020 priemonės verslui
  Investicinė aplinka
  Pasiūlymai investuotojams
  Leidimai ir licencijos
  Mokesčiai
  Nekilnojamojo turto pardavimas
  Parama verslui
  Vietinės rinkliavos
 • Turistams
 • Informacija
  Lankytinos vietos
  Pramogos
  Apgyvendinimas
  Maitinimas
  Kaimo turizmas
  Muziejai
  Parodų salonai
  Kultūros įstaigos
  Bibliotekos
  Nuotraukų galerija
  Videogalerija
  Žemėlapiai
 • Asociacijoms
 • Informacija
  Bendruomenės
  Rėmimo programos
  Savivaldybės NVO taryba
  Jaunimo NVO
  Socialinės srities NVO
  Vietos veiklos grupė
  Miesto VVG
    Veiklos sritys
 • Aplinkosauga
 • Architektūra ir statyba
 • Projektiniai pasiūlymai
 • Būstas
 • Daugiabučiai
  Daugiabučių atnaujinimas
  Socialinis būstas
 • Civilinė metrikacija
 • CMS statistika
  Santuokos
 • Civilinė sauga
 • Jaunimas
 • Apskritasis stalas
  Organizacijos ir grupės
  Parama jaunimui
  Fondai ir programos
  Dokumentų formos
  Naudingos nuorodos
 • Komunalinis ūkis
 • Komunalinės paslaugos
  Šilumos tiekimas
  Vandentvarka
  Viešasis transportas
 • Kultūra
 • Kultūros įstaigos
  Muziejai
  Bibliotekos
  Parodų salonas
  Dokumentai
 • Mobilizacija
 • Paveldosauga
 • Projektai
 • Vykdomi projektai
  Įgyvendinti projektai
 • Socialinė parama
 • Aktualijos
  Neįgaliems aktualūs klausimai
  Teisinė informacija
 • Sportas
 • Sveikata
 • Informacija
  Ataskaitos
  Programos
 • Švietimas
 • Egzaminai
  Neformalusis švietimas
  Tinklo pertvarka
  Veikla
 • Teritorijų planavimas
 • Bendrieji planai
  Detalieji planai
  Specialieji planai
  Formavimo ir pertvarkymo projektai
  Poveikio aplinkai vertinimas
  Adresų koregavimas
  Gatvių ir kitų objektų pavadinimų koregavimas
  Projektiniai pasiūlymai
  Individualus apsaugos reglamentas
 • Vaiko teisių apsauga
 • Viešoji tvarka
 • Žemės ūkis
 •   Kita
 • Policijos įvykių suvestinė
 • Atstovas seime
 • Valstybinė kalba
 • REGIA
 • GIS žemėlapiai
 • Naujienų prenumerata
 • RSS naujienos
 • El. paštas
 •   Viršuje
 • Savivaldybės biudžetas
 • Strateginis planavimas
 • Bendrasis planas
 • Užduokite klausimą
 •   Privalomi meniu_vertikalus
 • Struktūra ir kontaktai
 • Struktūra
  Taryba
  Kolegija
  Meras
  Mero pavaduotojas
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Administracijos direktorius
  Administracija
  Seniūnijos
  Seniūnaitijos
  Komisijos ir darbo grupės
  Įstaigos, įmonės
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Pirminė teisinė pagalba
  Antrinė teisinė pagalba
  Teisinio reguliavimo stebėsena
 • Veiklos sritys
 • Korupcijos prevencija
 • Administracinė informacija
 • Administracinės naštos mažinimas
  Ataskaitos
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Darbo užmokestis
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Finansiniai įsipareigojimai
  Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Vadovų darbotvarkės
  Viešieji ir privatūs interesai
  Viešieji pirkimai
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Prašymai
  Viešosios ir administracinės paslaugos
  Metrikacijos paslaugos (MEPIS)
  Socialinės paramos paslaugos (SPIS)
  Statybos paslaugos (INFOSTATYBA)
  Gyvenamosios vietos deklaravimo paslauga
 • Nuorodos
 • Konkursai
 • Aktualijos
  Spausdinti puslapio vidurį

  Akmenės rajono savivaldybė piniginę socialinę paramą teikia vykdydama savarankiškąją Savivaldybės funkciją

  Socialinė pašalpa nepasiturintiems gyventojams skiriama vadovaujantis Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems  gyventojams įstatymu (Žin., 2011, Nr.155-7353). Akmenės rajono savivaldybė piniginę socialinę paramą teikia vykdydama savarankiškąją Savivaldybės funkciją. Tuo tikslu Savivaldybės taryba 2013 m. rugsėjo 26 d. sprendimu Nr. T-165 patvirtino piniginės socialinės paramos teikimo Akmenės rajono savivaldybės nepasiturintiems gyventojams tvarką.

  Papildomai skiriama socialinės pašalpa

  Bendrai gyvenantiems asmenims  arba vienam gyvenančiam asmeniui papildomai skiriama socialinė pašalpa, kurios dydis lygus 50 procentų socialinės pašalpos, mokėtos per praėjusius 12 mėnesių iki įsidarbinimo, vidutinio dydžio, už kiekvieną su darbo ar tarnybos santykiais susijusį mėnesį, bet ne ilgiau kaip 6 mėnesius, jeigu bendrai gyvenantys asmenys atitinka visas šias sąlygas:

  - bent vienas iš bendrai gyvenančių asmenų įsidarbina ir dirba, ir per laikotarpį, už kurį pajamos apskaičiuojamos, dirbo ne mažiau kaip du trečdalius maksimalios darbo laiko trukmės, o jiems darbo užmokesčio apskaičiuojama ne mažiau už minimaliąją mėnesinę algą arba minimalųjį valandinį atlygį proporcingai dirbtam laikui arba atliktam darbui, bet ne daugiau už dvi minimaliąsias mėnesines algas ar du minimaliuosius valandinius atlygius proporcingai dirbtam laikui arba atliktam darbui;

  - prieš įsidarbinimą aukščiau nurodyti asmenys buvo įsiregistravę Lietuvos teritorinėje darbo biržoje ar kitos valstybės valstybinėje įdarbinimo tarnyboje ne trumpiau kaip 12 mėnesių iš eilės ir per šį laikotarpį nedirbo arba dirbo mažiau negu per laikotarpį, už kurį pajamos apskaičiuojamos, mažiau kaip du trečdalius maksimalios darbo laiko trukmės, o jiems darbo užmokesčio apskaičiuojama mažiau už minimaliąją mėnesinę algą arba minimalųjį valandinį atlygį proporcingai dirbtam laikui arba atliktam darbui, arba dirbo viešus darbus;

  Įsigijusiems ir dirbusiems pagal verslo liudijimą vienam gyvenančiam asmeniui ar bendrai gyvenantiems asmenims papildomai skiriama socialinė pašalpa, kurios dydis lygus 50 procentų socialinės pašalpos, mokėtos per praėjusius 12 mėnesių iki verslo liudijimo įsigijimo, vidutinio dydžio už kiekvieną su verslo liudijimu dirbtą mėnesį, bet ne ilgiau kaip 6 mėnesius, jei per tą laiką nesikreipė socialinės pašalpos.

  Mažėja socialinės pašalpos dydis

  Socialinė pašalpa mažinama bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui tais atvejais, kai bent vienas iš bendrai gyvenančių asmenų arba vienas gyvenantis asmuo yra darbingo amžiaus, bet nedirbantis asmuo:

  1. Gaunančiam (gaunantiems) socialinę pašalpą nuo 12 mėnesių iki 24 mėnesių – socialinės pašalpos dydis bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui mažinamas 20 procentų.

  2. Gaunančiam (gaunantiems) socialinę pašalpą nuo 24 mėnesių iki 36 mėnesių – socialinės pašalpos dydis bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui mažinamas 30 procentų.

  3. Gaunančiam (gaunantiems) socialinę pašalpą nuo 36 mėnesių  iki 48 mėnesių – socialinės pašalpos dydis bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui, mažinamas 40 procentų;.

  4. Gaunančiam (gaunantiems) socialinę pašalpą nuo 48 mėnesių  iki 60 mėnesių – socialinės pašalpos dydis bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui, mažinamas 50 procentų;.

  5. Gavusiems (gavusiam) socialinę pašalpą ilgiau kaip 60 mėnesių  – socialinė pašalpa bendrai gyvenantiems asmenims (išskyrus socialinę pašalpą vaikui (įvaikiui) ar vaikams (įvaikiams), įskaitant pilnamečius vaikus (įvaikius), kai jie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą ir laikotarpiu nuo bendrojo ugdymo programos baigimo dienos iki tų pačių metų rugsėjo 1 dienos) arba vienam gyvenančiam asmeniui 24 mėnesius neskiriama.

  Nuo 2013 m. sausio 1 d. užsiregistravusiems teritorinėje darbo biržoje ir gaunantiems socialinę pašalpą ilgiau kaip 6 mėnesius socialinės pašalpos dydis bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui mažinamas 20 procentų.

  Piniginės socialinės paramos nemažinama

  1. Bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui tais atvejais,  kai bent vienas iš bendrai gyvenančių asmenų arba vienas gyvenantis asmuo yra neįgalus arba augina neįgalų vaiką (įvaikį), kuriems įstatymu nustatyta tvarka yra nustatytas neįgalumas;

  2. Bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui tais atvejais,  kai bent vienas iš bendrai gyvenančių asmenų arba vienas gyvenantis asmuo augina tris ir daugiau vaikų (įvaikių);

  Akmenės rajono savivaldybės Taryba nusprendė socialinės pašalpos gavimo laikotarpį pašalpos mažinimui pradėti skaičiuoti nuo 2012 m. sausio 1d.

  Skiriama kompensacija už įsigytą kietąjį kurą

  Kai būstui šildyti ir karštam vandeniui ruošti bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo naudoja kietą ar kitokį kurą,  dokumentai priimami nuo sausio 1d. iki gruodžio 1d. Kompensacijos skiriamos ir išmokamos už kalendorinių metų 6 mėnesius.

  Jeigu neturite lėšų kurą nusipirkti, kad vėliau paskirtos išlaidos būtų kompensuojamos, prašome kreiptis į seniūniją. Seniūnija išsiaiškinusi Jūsų socialinę padėtį tarpininkaus, kad lėšos būtų pervestos sąskaitoje faktūroje Jūsų nurodytam kuro tiekėjui.


  Skyriaus vedėja Aleksandra Vismantienė  Paskutinis atnaujinimas: 2014-05-05 14:32:06 Atgal
  © 2013 Akmenės savivaldybė. 
  Sprendimas: Idamas, naudojama Smart Web sistema.