Akmenės rajono savivaldybė

Akmenės rajono savivaldybės administracija
Biudžetinė įstaiga
L.Petravičiaus a.2, LT-85132 Naujoji Akmenė
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Kodas 188719391
Tel. (8 425) 57 133 Faks. (8 425) 56 594
El.paštas info@akmene.lt
 
  E. Demokratija
 • E. apklausos
 • E. forumas
 • E. konsultavimas
 • E. peticija
 • E. skundai
 • Posėdžių klausimai
 • Posėdžių transliacija
 •   Horizontalus
 • Savivaldybė
 • Apdovanojimai
  Garbės piliečiai
  Istorija
  Gyventojai
  Herbas ir vėliava
  Tarptautinis bendradarbiavimas
  Statistika
  Nuotraukų galerija
  Videogalerija
  Žemėlapiai
 • Gyventojams
 • Asmenų aptarnavimas
  Autobusų eismo tvarkaraščiai
  Civilinė metrikacija
  Mokesčiai
  Nekilnojamojo turto pardavimas
  Pagalbos telefonai
  Teisinė pagalba
  Turtas (bešeimininkis)
  Vyriausybės nariai priima
  Vietinės rinkliavos
  Apklausų rezultatai
  Kapinių sąrašai
  Vartotojų teisių apsauga
 • Verslininkams
 • 2014–2020 priemonės verslui
  Investicinė aplinka
  Pasiūlymai investuotojams
  Leidimai ir licencijos
  Mokesčiai
  Nekilnojamojo turto pardavimas
  Parama verslui
  Vietinės rinkliavos
 • Turistams
 • Informacija
  Lankytinos vietos
  Pramogos
  Apgyvendinimas
  Maitinimas
  Kaimo turizmas
  Muziejai
  Parodų salonai
  Kultūros įstaigos
  Bibliotekos
  Nuotraukų galerija
  Videogalerija
  Žemėlapiai
 • Asociacijoms
 • Informacija
  Bendruomenės
  Rėmimo programos
  Savivaldybės NVO taryba
  Jaunimo NVO
  Socialinės srities NVO
  Vietos veiklos grupė
  Miesto VVG
    Veiklos sritys
 • Aplinkosauga
 • Architektūra ir statyba
 • Projektiniai pasiūlymai
 • Būstas
 • Daugiabučiai
  Daugiabučių atnaujinimas
  Socialinis būstas
 • Civilinė metrikacija
 • CMS statistika
  Santuokos
 • Civilinė sauga
 • Jaunimas
 • Apskritasis stalas
  Organizacijos ir grupės
  Parama jaunimui
  Fondai ir programos
  Dokumentų formos
  Naudingos nuorodos
 • Komunalinis ūkis
 • Komunalinės paslaugos
  Šilumos tiekimas
  Vandentvarka
  Viešasis transportas
 • Kultūra
 • Kultūros įstaigos
  Muziejai
  Bibliotekos
  Parodų salonas
  Dokumentai
 • Mobilizacija
 • Paveldosauga
 • Projektai
 • Vykdomi projektai
  Įgyvendinti projektai
 • Socialinė parama
 • Aktualijos
  Neįgaliems aktualūs klausimai
  Teisinė informacija
 • Sportas
 • Sveikata
 • Informacija
  Ataskaitos
  Programos
 • Švietimas
 • Egzaminai
  Neformalusis švietimas
  Tinklo pertvarka
  Veikla
 • Teritorijų planavimas
 • Bendrieji planai
  Detalieji planai
  Specialieji planai
  Formavimo ir pertvarkymo projektai
  Poveikio aplinkai vertinimas
  Adresų koregavimas
  Gatvių ir kitų objektų pavadinimų koregavimas
  Projektiniai pasiūlymai
  Individualus apsaugos reglamentas
 • Vaiko teisių apsauga
 • Viešoji tvarka
 • Žemės ūkis
 •   Kita
 • Avarinės tarnybos
 • Policijos įvykių suvestinė
 • Atstovas seime
 • Valstybinė kalba
 • REGIA
 • GIS žemėlapiai
 • Naujienų prenumerata
 • RSS naujienos
 • El. paštas
 •   Viršuje
 • 2018 biudžeto projektas
 • Savivaldybės biudžetas
 • Strateginis planavimas
 • Bendrasis planas
 • Užduokite klausimą
 •   Privalomi meniu_vertikalus
 • Struktūra ir kontaktai
 • Struktūra
  Taryba
  Kolegija
  Meras
  Mero pavaduotojas
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Administracijos direktorius
  Administracija
  Seniūnijos
  Seniūnaitijos
  Komisijos ir darbo grupės
  Įstaigos, įmonės
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Pirminė teisinė pagalba
  Antrinė teisinė pagalba
  Teisinio reguliavimo stebėsena
 • Veiklos sritys
 • Korupcijos prevencija
 • Administracinė informacija
 • Administracinės naštos mažinimas
  Ataskaitos
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Darbo užmokestis
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Finansiniai įsipareigojimai
  Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Vadovų darbotvarkės
  Viešieji ir privatūs interesai
  Viešieji pirkimai
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Prašymai
  Viešosios ir administracinės paslaugos
  Metrikacijos paslaugos (MEPIS)
  Socialinės paramos paslaugos (SPIS)
  Statybos paslaugos (INFOSTATYBA)
  Gyvenamosios vietos deklaravimo paslauga
 • Nuorodos
 • Konkursai
 • 2018 metų biudžeto projektas
  Spausdinti puslapio vidurį

  PROJEKTAS

  AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

   SPRENDIMAS

  DĖL AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO

   2018 m. vasario 19 d. Nr. T-

   Naujoji Akmenė

  Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 104  straipsnio 2 dalimi, 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 26 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos 2018 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, Akmenės rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

  1. Patvirtinti Akmenės rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto pajamas 24 780,0 tūkst. Eur (prognozuojamas pajamas 13 354,0 tūkst. Eur, vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą 550,0 tūkst. Eur, kitas vietines rinkliavas 5,0 tūkst. Eur, biudžetinių įstaigų pajamų įmokas į Savivaldybės biudžetą 728,2 tūkst. Eur, mokesčius už aplinkos teršimą, valstybinius gamtos ir medžiojamų gyvūnų išteklius 471,0 tūkst. Eur, materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamas 10,0 tūkst. Eur, dotacijas 9 661,8 tūkst. Eur), skolintas lėšas 200,0 tūkst. Eur ir asignavimus išlaidoms, turtui įsigyti bei finansiniams įsipareigojimams vykdyti 24 980,0 tūkst. Eur (1234, 5 priedai).

  2. Paskirstyti Akmenės rajono savivaldybės biudžeto 2018 metų pradžios lėšų likutį 3 323,1 tūkst. Eur pagal asignavimų valdytojus (6 priedas).

  3. Įpareigoti:

  3.1. Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojus:

  3.1.1. išanalizuoti kreditinio įsiskolinimo priežastis, imtis priemonių įsiskolinimams sumažinti bei, sudarant ir tvirtinant 2018 metų išlaidų sąmatas, numatyti reikiamų asignavimų dalį 2017 m. gruodžio 31 d. esančiam įsiskolinimui už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes padengti;

  3.1.2.  iš sutaupytų asignavimų išlaidoms pirmiausia dengti kreditinius įsiskolinimus;

  3.1.3. neprisiimti įsipareigojimų ir nesudaryti sutarčių darbams atlikti, prekėms ir paslaugoms pirkti, kol nėra patvirtintas jų  finansavimo šaltinis;

  3.1.4. taupiai ir pagal nustatytą paskirtį naudoti skirtus biudžeto asignavimus pagal patvirtintas sąmatas, apskaitos politikos įgyvendinimą ir finansų kontrolę, užtikrinant asignavimų naudojimo teisėtumą, ekonomiškumą, efektyvumą, rezultatyvumą ir parengti priemones, kurios bus vykdomos siekiant neviršyti patvirtintų asignavimų;

  3.1.5. užtikrinti, kad nebūtų pradelstų įsiskolinimų už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes;

  3.1.6. užtikrinti, kad 2019 m. sausio 1 d. esantis įsiskolinimas (mokėtino sumos) būtų ne didesnis už 2018 m. sausio 1 d. įsiskolinimą;

  3.1.7. einamaisiais biudžetiniais metais finansuojant programas, pirmiausia naudoti įmokėtas į Savivaldybės biudžetą pajamų įmokas;

  3.1.8. ne vėliau kaip per 15 darbo dienų patvirtinti pavaldžių biudžetinių įstaigų programų sąmatas ir pateikti jas Savivaldybės administracijos Finansų ir biudžeto valdymo skyriui.

  3.2. Savivaldybės administraciją:

  3.2.1. atsiskaityti atitinkamoms kuruojančioms valstybės institucijoms ir įstaigoms už jų kuruojamų funkcijų atlikimą ir lėšų naudojimą pagal šių institucijų ir įstaigų patvirtintus atsiskaitymo tvarkos aprašus;

  3.2.2. visus naujai prisiimtus įsipareigojimus pagal paskolų sutartis, finansinės nuomos (lizingo) sutartis ir kitus įsipareigojamuosius skolos dokumentus skelbti Savivaldybės interneto svetainėje www.akmene.lt, nurodant panaudojimo paskirtį.

  Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo numatyta tvarka.

   

  Savivaldybės meras

   

  Papildoma informacija  Paskutinis atnaujinimas: 2018-02-07 14:10:53 Atgal
  © 2013 Akmenės savivaldybė. 
  Sprendimas: Idamas, naudojama Smart Web sistema.