2017 m. gegužės 26 d., penktadienis
Akmenės rajono savivaldybės administracija
Biudžetinė įstaiga
L.Petravičiaus a.2, LT-85132 Naujoji Akmenė
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių
asmenų registre
Kodas 188719391
Tel. (8 425) 57 133 Faks. (8 425) 56 594
El.paštas info@akmene.lt
Viešosios ir administracinės paslaugos
Spausdinti puslapio vidurį
Kviečiame pareikšti nuomuonę apie Savivaldybės teikiamas viešąsias paslaugas.
Anketą rasite čia
 

PATVIRTINTA

Akmenės rajono savivaldybės administracijos

direktoriaus  2017-04-06  įsakymu Nr. A-122(E)

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ADMINISTRACINIŲ TEIKIAMŲ PASLAUGŲ SĄRAŠAS

Eil.

Nr.

Paslaugos pavadinimas

Elektroninė / neelektroninė paslauga

Administracinę paslaugą teikiantis skyrius

 1

Asmens skundo ar prašymo priėmimas bei nagrinėjimas.

Taip (VIISP*)

Bendrasis skyrius

Pažymos apie darbo stažą ir / arba pajamas išdavimas iš savivaldybės veiklos archyvo ir / arba likviduotų juridinių asmenų archyvo.

Taip (VIISP*)

Bendrasis skyrius (archyvaras)

Dokumentų išrašų, nuorašų ir kopijų išdavimas iš likviduotų juridinių asmenų archyvo arba kito Savivaldybės tvarkomo archyvo.

Taip (VIISP*)

Bendrasis skyrius (archyvaras)

Likviduojamo / bankrutuojančio juridinio asmens dokumentų perdavimas tolesniam saugojimui.

Taip (VIISP*)

Bendrasis skyrius (archyvaras)

Informavimas, kad likviduojamo / bankrutuojančio juridinio asmens perduotinų tolesniam saugojimui dokumentų nėra.

Taip (VIISP*)

Bendrasis skyrius (archyvaras)

Išregistruoto juridinio asmens dokumentų perdavimas tolesniam saugojimui.

Taip (VIISP*)

Bendrasis skyrius (archyvaras)

Asmens vardo ir pavardės  keitimo registravimas

Taip (MEPIS**)

Civilinės metrikacijos skyrius

Civilinės būklės aktų įrašų pildymas, keitimas, taisymas, anuliavimas ir atkūrimas

Taip (MEPIS**)

Civilinės metrikacijos skyrius

Gimimo registravimas, užsienio valstybėje gimusio vaiko gimimo įtraukimas į apskaitą

Taip (MEPIS**)

Civilinės metrikacijos skyrius

10 

Santuokos nutraukimo registravimas, užsienio valstybėje nutrauktos santuokos įtraukimas į apskaitą

Taip (MEPIS**)

Civilinės metrikacijos skyrius

11 

Įvaikinimo registravimas

Taip (MEPIS**)

Civilinės metrikacijos skyrius

12 

Gimimo, mirties, santuokos, ištuokos įrašų, nuorašų ar kopijų apie civilinės būklės aktų įrašų sudarymą, pažymų apie šeiminę padėtį asmenims, ketinantiems registruoti santuoką užsienio valstybėse, išdavimas

Taip (MEPIS**)

Civilinės metrikacijos skyrius

13 

Mirties registravimas ir mirčių, įregistruotų užsienio valstybėse, įtraukimas į apskaitą

Taip (MEPIS**)

Civilinės metrikacijos skyrius

14 

Santuokos registravimas, bažnyčioje ir užsienio valstybėje sudarytos santuokos įtraukimas į apskaitą

Taip (MEPIS**)

Civilinės metrikacijos skyrius

15 

Tėvystės pripažinimas, nustatymas,  anuliavimo registravimas.

Taip (MEPIS**)

Civilinės metrikacijos skyrius

16 

Specialiųjų poreikių lygio nustatymas

Taip (SPIS***)

Socialinės paramos skyrius

17 

Globos (rūpybos) išmokos skyrimas

Taip (SPIS***)

Socialinės paramos skyrius

18 

Išmokos vaikui skyrimas

Taip (SPIS***)

Socialinės paramos skyrius

19 

Teisės į būsto šildymą išlaidų, išlaidų šaltam vandeniui ir išlaidų karštam vandeniui kompensacijų nustatymas ir jų skyrimas

Taip (SPIS***)

Socialinės paramos skyrius

20 

Laidojimo pašalpa

Taip (SPIS***)

Socialinės paramos skyrius

21 

Neįgaliojo pažymėjimo išdavimas ir keitimas asmenims, sukakusiems senatvės amžiui

Taip (SPIS***)

Socialinės paramos skyrius

22 

Mokinių nemokamo maitinimo skyrimas

Taip (SPIS***)

Socialinės paramos skyrius

23 

Paramos mokinio reikmenims skyrimas

Taip (SPIS***)

Socialinės paramos skyrius

24 

Socialinės pašalpos skyrimas

Taip (SPIS***)

Socialinės paramos skyrius

25 

Transporto išlaidų kompensacijos neįgaliesiems skyrimas

Taip (SPIS***)

Socialinės paramos skyrius

26 

Išmokos auginantiems vaikus iki 18 m. (besimokančius iki 24 m.) neįgaliems, kurie NDNT pripažinti nedarbingais ir kurių šeimose nėra darbingų asmenų, skyrimas

Taip (SPIS***)

Socialinės paramos skyrius

27 

Šalpos neįgalumo pensijos skyrimas

Taip (SPIS***)

Socialinės paramos skyrius

28 

Šalpos našlaičio pensijos skyrimas

Taip (SPIS***)

Socialinės paramos skyrius

29 

Priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos skyrimas

Taip (SPIS***)

Socialinės paramos skyrius

30 

Slaugos išlaidų tikslinės kompensacijos skyrimas

Taip (SPIS***)

Socialinės paramos skyrius

31 

Šalpos kompensacijos daugiavaikei motinai skyrimas

Taip (SPIS***)

Socialinės paramos skyrius

32 

Šalpos kompensacijos neįgaliojo slaugytojui skyrimas

Taip (SPIS***)

Socialinės paramos skyrius

33 

Šalpos senatvės pensijos skyrimas

Taip (SPIS***)

Socialinės paramos skyrius

34 

Šalpos neįgalumo pensijos (daugiavaikei motinai) skyrimas

Taip (SPIS***)

Socialinės paramos skyrius

35 

Šalpos  neįgalumo pensijos  (neįgaliojo slaugytojui) skyrimas

Taip (SPIS***)

Socialinės paramos skyrius

36 

Šalpos išmokos laidojusiam asmeniui skyrimas

Taip (SPIS***)

Socialinės paramos skyrius

37 

Vienkartinės išmokos gimusiam ar įvaikintam vaikui skyrimas

Taip (SPIS***)

Socialinės paramos skyrius

38 

Vienkartinės išmokos nėščiai moteriai skyrimas

Taip (SPIS***)

Socialinės paramos skyrius

39 

Vienkartinės išmokos įsikurti skyrimas

Ne1

Socialinės paramos skyrius

40 

Pažymų išdavimas asmenims

Ne1

Socialinės paramos skyrius

41 

Pareiškimo pateikimo teismui dėl fizinio asmens pripažinimo neveiksniu

Ne1

Socialinės paramos skyrius

42 

Dokumentų rengimas tremtinio, politinio kalinio, nukentėjusio nuo okupacijų asmens statusui gauti.

Ne1

Socialinės paramos skyrius

43 

Lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacija

Ne1

Socialinės paramos skyrius

44 

Šalpos pensijos gavėjo pažymėjimo išdavimas ir keitimas

Ne1

Socialinės paramos skyrius

45 

Šalpos kompensacijos gavėjo pažymėjimo išdavimas ir keitimas

Ne1

Socialinės paramos skyrius

46 

Būsto pritaikymas neįgaliojo poreikiams

Ne1

Socialinės paramos skyrius

47 

Socialinių paslaugų skyrimas  asmeniui (šeimai)

Ne1

Socialinės paramos skyrius

48 

Dokumentų rengimas skirti antrojo laipsnio valstybinę pensiją motinoms pagimdžiusioms  (įvaikinusioms), išauginusioms iki 8 metų ir gerai išauklėjusioms 5 ir daugiau vaikų

Ne1

Socialinės paramos skyrius

49 

Prašymo, susijusio su saugaus eismo klausimais, nagrinėjimas

Taip (VIISP*)

Statybos skyrius

50 

Teisės įrengti kelio ženklus gyvenamųjų vietovių gatvėse ir vietinės reikšmės keliuose suteikimas

Taip (VIISP*)

Statybos skyrius

51 

Teisės koreguoti kelio ženklus gyvenamųjų vietovių gatvėse ir vietinės reikšmės keliuose suteikimas

Taip (VIISP*)

Statybos skyrius

52 

Teisės panaikinti kelio ženklus gyvenamųjų vietovių gatvėse ir vietinės reikšmės keliuose suteikimas

Taip (VIISP*)

Statybos skyrius

53 

Teisės įrengti automobilių stovėjimo neįgaliesiems kelio ženklą suteikimas

Taip (VIISP*)

Statybos skyrius

54 

Leidimo važiuoti didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone ar jos junginiu savivaldybės keliais išdavimas

Taip (VIISP*)

Statybos skyrius

55 

Leidime važiuoti didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone ar jos junginiu savivaldybės keliais nurodytos transporto priemonės keitimas

Taip (VIISP*)

Statybos skyrius

56 

Minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vaikui skyrimas

Taip (VIISP*)

Švietimo, kultūros ir sporto skyrius

57 

Minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vaikui pratęsimas

Taip (VIISP*)

Švietimo, kultūros ir sporto skyrius

58 

Minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vaikui pakeitimas

Taip (VIISP*)

Švietimo, kultūros ir sporto skyrius

59 

Minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vaikui panaikinimas

Taip (VIISP*)

Švietimo, kultūros ir sporto skyrius

60 

Paraiškų dėl lėšų skyrimo švietimo, kultūros ir sporto projektams priėmimas

Taip (VIISP*)

Švietimo, kultūros ir sporto skyrius

61 

Ataskaitų iš vykdančių švietimo, kultūros ir sporto projektus priėmimas

Taip (VIISP*)

Švietimo, kultūros ir sporto skyrius

62 

Vaikų priėmimas į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigas ir grupes

Ne1

Švietimo, kultūros ir sporto skyrius

63 

Leidimo organizuoti renginį išdavimas

Taip (VIISP*)

Švietimo, kultūros ir sporto skyrius

64 

Leidimo organizuoti renginį dublikato išdavimas

Taip (VIISP*)

Švietimo, kultūros ir sporto skyrius

65 

Leidimo organizuoti renginį galiojimo panaikinimas

Taip (VIISP*)

Švietimo, kultūros ir sporto skyrius

66 

Numerio pastatui, pastato kompleksui, butui, patalpai, korpusui ar žemės sklypui, kuriame pagal jo naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimas ir keitimas

Taip (VIISP*)

Teritorijų planavimo, architektūros ir paveldosaugos skyrius

67 

Numerio pastatui, pastato kompleksui, butui, patalpai, korpusui ar žemės sklypui, kuriame pagal jo naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, panaikinimas

Taip (VIISP*)

Teritorijų planavimo, architektūros ir paveldosaugos skyrius

68 

Leidimo įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje išdavimas

Taip (VIISP*)

Teritorijų planavimo, architektūros ir paveldosaugos skyrius

69 

Pranešimo dėl pasikeitusį išorinės reklamos savivaldybės teritorijoje grafinį ar spalvinį vaizdą pateikimas

Taip (VIISP*)

Teritorijų planavimo, architektūros ir paveldosaugos skyrius

70 

Statybą leidžiančių dokumentų išdavimas

Taip (Infostatyba****)

Teritorijų planavimo, architektūros ir paveldosaugos skyrius

71 

Specialiųjų architektūros reikalavimų išdavimas

Taip (Infostatyba****)

Teritorijų planavimo, architektūros ir paveldosaugos skyrius

72 

Sutarčių, reglamentų su valdytojais sudarymas dėl kultūros paveldo objektų apsaugos

Ne1

Teritorijų planavimo, architektūros ir paveldosaugos skyrius

 73

Tarpininkavimas tarp asmenų ir Kultūros vertybių apsaugos departamento

Ne1

Teritorijų planavimo, architektūros ir paveldosaugos skyrius

74 

Kultūros paveldo objekto esamos būklės patikrinimo akto surašymas

Ne1

Teritorijų planavimo, architektūros ir paveldosaugos skyrius

75 

Teritorijų planavimo sąlygų išdavimas

Taip (TPDRIS*****)

Teritorijų planavimo, architektūros ir paveldosaugos skyrius

76 

Teritorijų planavimo dokumentų derinimas teritorijų planavimo komisijoje

Taip (TPDRIS*****)

Teritorijų planavimo, architektūros ir paveldosaugos skyrius

77 

Teritorijų planavimo dokumentų registravimas teritorijų planavimo dokumentų registre

Taip (TPDR******)

Teritorijų planavimo, architektūros ir paveldosaugos skyrius

78 

Teritorijų planavimo dokumentų rengimo inicijavimo sutarties pasirašymas

Ne1

Teritorijų planavimo, architektūros ir paveldosaugos skyrius

79 

Topografinių ir inžinerinių planų derinimas

Ne1

Teritorijų planavimo, architektūros ir paveldosaugos skyrius

80 

Žemės sklypo (-ų) pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir (ar) naudojimo būdo (-ų) pakeitimas

Ne1

Teritorijų planavimo, architektūros ir paveldosaugos skyrius

81 

Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo organizavimas

Taip (ŽPDRIS*******)

Teritorijų planavimo, architektūros ir paveldosaugos skyrius

82 

Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų tvirtinimas

(ŽPDRIS*******)

Teritorijų planavimo, architektūros ir paveldosaugos skyrius

83 

Asmens skyrimas vaiko globėju (rūpintoju)

Taip (SPIS***)

Vaiko teisių apsaugos skyrius

84 

Asmenų, norinčių tapti vaiko globėjais/rūpintojais, įtėviais, atrankos bei pasirengimo globoti/rūpintis, įvaikinti  organizavimas

Ne1

Vaiko teisių apsaugos skyrius

85 

Likusio be tėvų globos (rūpybos) vaiko laikinosios ir nuolatinės globos (rūpybos) bei vaiko laikinosios globos (rūpybos) tėvų prašymu organizavimas

Ne1

Vaiko teisių apsaugos skyrius

86 

Sutikimo, kad  rūpintinis, sulaukęs 16 metų amžiaus, gyventų skyrium nuo rūpintojo, išdavimas

Ne1

Vaiko teisių apsaugos skyrius

87 

Tarpininkavimas, sprendžiant ginčus dėl tėvų bei artimųjų giminaičių bendravimo su vaiku tvarkos nustatymo

Ne1

Vaiko teisių apsaugos skyrius

88 

Tarpininkavimo dokumentų dėl prašymo išduoti (pakeisti) asmens tapatybės kortelę Lietuvos Respublikos piliečiui iki 16 metų arba pasą Lietuvos Respublikos piliečiui iki 18 metų, išdavimas

Ne1

Vaiko teisių apsaugos skyrius

89 

Fizinio asmens tinkamumo (netinkamumo) laikinai paimti institucijoje globojamą (rūpinamą) vaiką į savo šeimą įvertinimas

Ne1

Vaiko teisių apsaugos skyrius

90 

Išvados dėl nekilnojamojo ar kitokio turto pirkimo, įkeitimo, pardavimo, dovanojimo išdavimas

Taip (VIISP*)

Vaiko teisių apsaugos skyrius

91 

Lengvatos dėl žemės, valstybinės žemės nuomos, paveldėjimo arba nekilnojamo turto mokesčių suteikimas

Taip (VIISP*)

Vietinio ūkio ir turto valdymo  skyrius

92 

Žemės nuomos mokesčio permokų grąžinimas arba neteisingai sumokėtų mokesčių grąžinimas ir/ar užskaitymas

Taip (VIISP*)

Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius

93 

Juridinių asmenų valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracijų priėmimas ir tvirtinimas

Taip (VIISP*)

Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius

94 

Pažymos apie atsiskaitymą už valstybinės žemės nuomą išdavimas

Taip (VIISP*)

Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius

95 

Licencijos verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais išdavimas

Taip (VIISP*)

Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius

96 

Licencijos verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais duomenų atnaujinimas

Taip (VIISP*)

Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius

97

Licencijos verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais galiojimo laiko pratęsimas

Taip (VIISP*)

Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius

98 

Licencijos verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais galiojimo panaikinimas

Taip (VIISP*)

Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius

99

Licencijos kopijos keleiviams vežti naudojamai transporto priemonei vietinio susisiekimo maršrutais išdavimas

Taip (VIISP*)

Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius

100

Licencijos kopijos keleiviams vežti naudojamai transporto priemonei vietinio susisiekimo maršrutais dublikato išdavimas

Taip (VIISP*)

Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius

101 

Licencijos kopijos keleiviams vežti naudojamai transporto priemonei vietinio susisiekimo maršrutais duomenų atnaujinimas

Taip (VIISP*)

Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius

 102

Licencijos kopijos keleiviams vežti naudojamai transporto priemonei vietinio susisiekimo maršrutais galiojimo pratęsimas

Taip (VIISP*)

Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius

103 

Licencijos kopijos keleiviams vežti naudojamai transporto priemonei vietinio susisiekimo maršrutais galiojimo panaikinimas

Taip (VIISP*)

Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius

104 

Leidimo vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi išdavimas

Taip (VIISP*)

Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius

105 

Leidimo vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi dublikato išdavimas

Taip (VIISP*)

Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius

106 

Patikslinto leidimo vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi išdavimas

Taip (VIISP*)

Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius

107 

Leidimo vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi galiojimo panaikinimas

Taip (VIISP*)

Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius

108 

Savivaldybės turto pagal panaudos sutartį suteikimas

Taip (VIISP*)

Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius

109 

Savivaldybės turto panaudos sutarties atnaujinimas naujam terminui

Taip (VIISP*)

Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius

110 

Leidimo verstis didmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis išdavimas

Taip (VIISP*)

Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius

111 

Leidimo verstis mažmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis išdavimas

Taip (VIISP*)

Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius

112 

Leidimo verstis didmenine ar mažmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis dublikato išdavimas

Taip (VIISP*)

Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius

113 

Leidimo verstis didmenine ar mažmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis papildymas (patikslinimas)

Taip (VIISP*)

Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius

114 

Leidimo verstis didmenine ar mažmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis galiojimo sustabdymo panaikinimas

Taip (VIISP*)

Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius

115 

Leidimo verstis didmenine ar mažmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis panaikinimas

Taip (VIISP*)

Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius

116 

Leidimo verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais išdavimas

Taip (VIISP*)

Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius

117 

Leidimo verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais išdavimas

Taip (VIISP*)

Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius

118 

Leidimo verstis didmenine ar mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais dublikato išdavimas

Taip (VIISP*)

Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius

119 

Leidimo verstis didmenine ar mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais papildymas (patikslinimas)

Taip (VIISP*)

Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius

120 

Leidimo verstis didmenine ar mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais galiojimo sustabdymo panaikinimas

Taip (VIISP*)

Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius

121 

Leidimo verstis didmenine ar mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais panaikinimas

Taip (VIISP*)

Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius

122 

Leidimo laikyti pavojingus šunis išdavimas

Taip (VIISP*)

Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius

123 

Leidimo laikyti pavojingus šunis dublikato išdavimas

Taip (VIISP*)

Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius

124 

Leidimo laikyti pavojingus šunis galiojimo sustabdymo panaikinimas

Taip (VIISP*)

Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius

125 

Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas

Taip (VIISP*)

Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius

126 

Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais dublikato išdavimas

Taip (VIISP*)

Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius

127 

Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais papildymas

Taip (VIISP*)

Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius

128 

Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais patikslinimas

Taip (VIISP*)

Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius

129 

Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais galiojimo sustabdymo panaikinimas

Taip (VIISP*)

Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius

130 

Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais galiojimo panaikinimas

Taip (VIISP*)

Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius

131 

Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais kurortinio, poilsio bei turizmo sezonų metu išdavimas

Taip (VIISP*)

Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius

132 

Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais kurortinio, poilsio bei turizmo sezonų metu dublikato išdavimas

Taip (VIISP*)

Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius

133 

Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais kurortinio, poilsio bei turizmo sezonų metu papildymas

Taip (VIISP*)

Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius

134 

Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais kurortinio, poilsio bei turizmo sezonų metu patikslinimas

Taip (VIISP*)

Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius

135 

Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais kurortinio, poilsio bei turizmo sezonų metu galiojimo sustabdymo panaikinimas

Taip (VIISP*)

Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius

136 

Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais kurortinio, poilsio bei turizmo sezonų metu galiojimo panaikinimas

Taip (VIISP*)

Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius

137 

Vienkartinių licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas

Taip (VIISP*)

Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius

138 

Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimas

Taip (VIISP*)

Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius

139 

Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais papildymas (patikslinimas)

Taip (VIISP*)

Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius

140 

Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais dublikato išdavimas

Taip (VIISP*)

Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius

141 

Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais galiojimo sustabdymo panaikinimas

Taip (VIISP*)

Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius

142 

Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais panaikinimas

Taip (VIISP*)

Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius

143 

Šilumos tiekimo licencijos išdavimas

Taip (VIISP*)

Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius

144 

Šilumos tiekimo licencijos keitimas

Taip (VIISP*)

Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius

145 

Šilumos tiekimo licencijos dublikato išdavimas

Taip (VIISP*)

Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius

146 

Šilumos tiekimo licencijos galiojimo panaikinimas

Taip (VIISP*)

Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius

147 

Valstybės paramos būstui įsigyti teikimas

Ne1

Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius

148 

Šeimų ir asmenų, turinčių teisę į socialinį būstą, sąrašų sudarymo paslaugos teikimas

Ne1

Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius

149 

Socialinio būsto nuomos paslaugos teikimas

Ne1

Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius

150 

Bendrijų ir namų, valdomų pagal jungtinės veiklos sutartis, rėmimas

Ne1

Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius

151 

Deklaracijos apie ketinimą vykdyti keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais veiklą pateikimas

Ne1

Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius

152 

Melioracijos statinių techninių dokumentų pateikimas melioruotos žemės savininkams ir kitiems naudotojams

Taip (VIISP*)

Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius

153 

Techninių sąlygų projektavimui melioruotoje žemėje pateikimas melioruotos žemės savininkams ir kitiems naudotojams

Taip (VIISP*)

Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius

154 

Techninių sąlygų miško įveisimui melioruotoje žemėje pateikimas melioruotos žemės savininkams ir kitiems naudotojams

Taip (VIISP*)

Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius

155 

Kartografinės medžiagos pateikimas melioruotos žemės savininkams ir kitiems naudotojams

Taip (VIISP*)

Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius

156 

Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos bei jų priekabų įregistravimas (mokama)

Taip (VIISP*)

Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius

157 

Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos bei jų priekabų registracijos duomenų keitimas (mokama)

Taip (VIISP*)

Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius

158 

Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos bei jų priekabų išregistravimas

Taip (VIISP*)

Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius

159 

Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos bei jų priekabų registracijos liudijimo dublikato išdavimas (mokama)

Taip (VIISP*)

Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius

160 

Pranešimas apie traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos bei jų priekabų pardavimą

Taip (VIISP*)

Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius

161 

Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos bei jų priekabų techninės apžiūros atlikimas ir techninės apžiūros talono išdavimas (mokama)

Taip (VIISP*)

Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius

162 

Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos bei jų priekabų techninės apžiūros talono dublikato išdavimas (mokama)

Taip (VIISP*)

Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius

163 

Žemės ūkio valdos įregistravimas

Taip (VIISP*)

Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius

164 

Žemės ūkio valdos duomenų atnaujinimas

Taip (VIISP*)

Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius

165 

Žemės ūkio valdos išregistravimas

Taip (VIISP*)

Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius

166 

Žemės ūkio valdos duomenų keitimas mirus valdos valdytojui

Taip (VIISP*)

Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius

167 

Partnerio išregistravimas iš žemės ūkio valdos

Taip (VIISP*)

Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius

168 

Ūkininko ūkio įregistravimas

Taip (VIISP*)

Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius

169 

Ūkininko ūkio duomenų pasikeitimo įregistravimas

Taip (VIISP*)

Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius

170 

Ūkininko ūkio paveldėjimas

Taip (VIISP*)

Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius

171 

Ūkininko ūkio pažymėjimo dublikato išdavimas

Taip (VIISP*)

Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius

172 

Ūkininko ūkio perkėlimas į kitą savivaldybę

Taip (VIISP*)

Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius

173 

Partnerio išregistravimas iš ūkininko ūkio

Taip (VIISP*)

Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius

174 

Ūkininko ūkio išregistravimas

Taip (VIISP*)

Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius

175 

Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams, miškui, gyvūnams, gyvuliams, hidrotechnikos ar melioracijos įrenginiams nustatymas

Taip (VIISP*)

Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius

176 

Pažymos apie žemės dirbimą (Nacionalinei mokėjimo agentūrai) išdavimas

Taip (VIISP*)

Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius

177 

Dalies banko palūkanų kompensavimas už ūkininkams suteiktus kreditus trumpalaikiam turtui,  ilgalaikiams kreditams ir žemės ūkio paskirties žemei įsigyti

Ne1

Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius

178 

Paramos teikimas bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą

Ne1

Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius

179 

Paramos pagal 2014-2020 metų programos priemones administravimas ir konsultavimas

Ne1

Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius

180 

Tiesioginių išmokų už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus administravimas ir konsultavimas

Ne1

Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius

181 

Charakteristikos leidimo laikyti ginklą išdavimas

Taip (VIISP*)

Seniūnijos

182 

Leidimo kirsti, persodinti, pašalinti, genėti saugotinus medžius ir krūmus išdavimas

Taip (VIISP*)

Seniūnijos

183 

Leidimo kasinėti išdavimas

Taip (VIISP*)

Seniūnijos

184 

Leidimo kasinėti pratęsimas

Taip (VIISP*)

Seniūnijos

185 

Leidimo kasinėti galiojimo sustabdymas

Taip (VIISP*)

Seniūnijos

186 

Leidimo kasinėti galiojimo sustabdymo panaikinimas

Taip (VIISP*)

Seniūnijos

187 

Leidimo kasinėti galiojimo panaikinimas

Taip (VIISP*)

Seniūnijos

188 

Pranešimas apie baigtus vykdyti kasinėjimo darbus

Taip (VIISP*)

Seniūnijos

189 

Pranešimas apie avarinius kasinėjimo darbus

Taip (VIISP*)

Seniūnijos

190 

Leidimo aptverti išdavimas (be leidimo kasinėti)

Taip (VIISP*)

Seniūnijos

191 

Įtraukimas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą

Taip (VIISP*)

Seniūnijos

192 

Leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas renginio metu išdavimas

Taip (VIISP*)

Seniūnijos

193 

Leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimas

Taip (VIISP*)

Seniūnijos

194 

Leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešosiose vietose dublikato išdavimas

Taip (VIISP*)

Seniūnijos

195 

Leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešosiose vietose galiojimo panaikinimas

Taip (VIISP*)

Seniūnijos

196 

Pažymos  gyvenamosios patalpos savininkui (-ams) apie jam nuosavybės teise priklausančioje gyvenamojoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis išdavimas

Taip (VIISP*)

Seniūnijos

197 

Pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą išdavimas

Taip (VIISP*)

Seniūnijos

198 

Leidimo laidoti išdavimas

Taip (VIISP*)

Seniūnijos

199 

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Taip (VIISP*)

Seniūnijos

200 

Pažymų išdavimas apie priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį bei kitas išlaidas

Ne1

Seniūnijos

201 

Pažymų išdavimas apie asmens deklaruotą išvykimą iš Lietuvos Respublikos

Ne1

Seniūnijos

202 

Pažymų išdavimas apie mirusio asmens paskutinę deklaruotą gyvenamąją vietą

Ne1

Seniūnijos

203 

Pažymų išdavimas apie asmens palaidojimo vietą

Ne1

Seniūnijos

204 

Pažymų išdavimas apie šeimos sudėtį

Ne1

Seniūnijos

205 

Pažymos išdavimas, kad asmuo (šeima) gyvena savivaldybei priklausančiame bute

Ne1

Seniūnijos

206 

Gyvūno registravimo pažymėjimo išdavimas

Ne1

Seniūnijos

207 

Įgaliojimų tvirtinimas

Ne1

Seniūnijos

208 

Dokumentų nuorašų ir išrašų tikrumo liudijimas

Ne1

Seniūnijos

209 

Maisto produktų iš intervencinių atsargų teikimo labiausiai bepasiturintiems asmenims organizavimas

Ne1

Seniūnijos

210 

Parašo dokumentuose tikrumo liudijimas

Ne1

Seniūnijos

211 

Valstybės garantuojamos pirminės teisinės pagalbos teikimas.

Ne1

Juridinis skyrius

Pastabos:

Visi šiame sąraše išvardytų paslaugų aprašymai skelbiami Viešųjų ir administracinių paslaugų stebėsenos ir analizės informacinėje sistemoje – PASIS (www.lietuva.gov.lt)

1Neelektroninių paslaugų aprašymai skelbiami PASIS

*VIISP – Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma (http://www.epaslaugos.lt).
**MEPIS – Metrikacijos paslaugų informacinė sistema (https://mepis.vrm.lt).
***SPIS – Socialinių paslaugų informacinė sistema (http://www.spis.lt).

****Infostatyba –  Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinė sistema  (https://planuojustatyti.lt/info-portal/ ).

*****TPDRIS - Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinė sistema (http://www.tpdris.lt/web/guest/home ).

******TPDR -  Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registras (http://www.tpdr.lt/ ).

*******ŽPDRIS -   Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinė sistema  (https://www.zpdris.lt/zpdris/ ).

 

 
Paslaugų aprašymai:
 1.

Archyvo pažymų išdavimas:
1. Archyvinių pažymų juridiniams faktams patvirtinti iš Savivaldybės veiklos dokumentų išdavimas.
2. Archyvinių dokumentų išrašų, nuorašų ir kopijų, iš dokumentų, esančių likviduotų įmonių archyve išdavimas.
3. Savivaldybės veiklos dokumentų kopijų ir išrašų išdavimas.
4. Archyvinių pažymų juridiniams faktams patvirtinti iš likviduotų juridinių asmenų veiklos dokumentų išdavimas.

 2.

Asmens specialiųjų poreikių lygio nustatymas

 3.

Asmens vardo, pavardės ir tautybės keitimo registravimas

 4.

Asmenų skundų ir prašymų priėmimas ir nagrinėjimas

 5.

Asmenų, norinčių tapti vaiko globėjais/rūpintojais, įtėviais, pradinio įvertinimo bei pasirengimo globoti/rūpintis, įvaikinti organizavimas

 6.

Ataskaitų iš vykdančių švietimo, kultūros ir sporto projektus priėmimas

 7.

Bendrijų ir namų, valdomų pagal jungtinės veiklos sutartis, rėmimas

 8.

Būsto pritaikymas neįgaliojo poreikiams

 9.

Charakteristikos dėl leidimo laikyti ginklą išdavimas

 10.

Civilinės būklės aktų įrašų pildymas, keitimas, taisymas, anuliavimas ir atkūrimas

 11.

Dalies banko palūkanų kompensavimas, už ūkininkams suteiktus kreditus trumpalaikiam turtui, ilgalaikiams kreditams ir žemės ūkio paskirties žemei įsigyti

 12.

Dokumentų nuorašų ir išrašų tikrumo liudijimas

 13.

Dokumentų parengimas skirti antrojo laipsnio valstybinę pensiją motinoms, pagimdžiusioms (įvaikinusioms), išauginusioms iki 8 metų ir gerai išauklėjusioms 5 ir daugiau vaikų.

 14.

Dokumentų rengimas tremtinio, politinio kalinio, nukentėjusio nuo okupacijų asmens statusui gauti

 15.

Gimimo registravimas, užsienio valstybėje gimusio vaiko gimimo įtraukimas į apskaitą

 16.

Globos (rūpybos) išmokos skyrimas

 17.

Gyvenamosios vietos deklaravimas

 18.

Gyvūno registravimo pažymėjimo išdavimas

 19.

Įgaliojimų tvirtinimas

 20.

Išmokos vaikui skyrimas

 21.

Išmokų neįgaliesiems mokėjimas

 22.

Išvados apie asmens tinkamumą (netinkamumą) laikinai paimti institucijoje globojamą (rūpinamą) vaiką į savo šeimą pateikimas

 23.

Išvados dėl nekilnojamojo ar kitokio turto įkeitimo, paradavimo, dovanojimo išdavimas

 24.

Įvaikinimo registravimas

 25.

Kartotinių gimimo, mirties, santuokos, ištuokos liudijimų, nuorašų ar kopijų apie civilinės būklės aktų įrašų sudarymą, pažymų apie šeiminę padėtį asmenims, ketinantiems registruoti santuoką užsienio valstybėse, išdavimas

 26.

Kompensacijos už gyvenamųjų patalpų šildymą, karštą ir geriamąjį vandenį, nepasiturintiems gyventojams skyrimas

 27.

Kultūros paveldo objektų būklės patikrinimo aktų surašymas ir išdavimas

 28.

Laidojimo pašalpos skyrimas

 29.

Leidimas organizuoti renginį

 30.

Leidimas važiuoti didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore kelių transporto priemone ar jų junginiu

 31.

Leidimo įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje išdavimas

 32.

Leidimo išdavimas verstis dujų prekyba

 33.

Leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešosiose vietose

 34.

Leidimo verstis mažmenine ir didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais išdavimas

 35.

Leidimų įrengti paslaugų ir informacinius kelio ženklus gyvenamųjų vietovių gatvėse ir vietinės reikšmės keliuose išdavimas

 36.

Leidimų įvežti, įsigyti, laikyti, veisti, parduoti pavojingus šunis išdavimas

 37.

Leidimų kasinėti ir aptverti pratęsimas

 38.

Leidimų kirsti persodinti, pašalinti, genėti saugotinus medžius ir krūmus išdavimas

 39.

Leidimų laidoti išdavimas

 40.

Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais

 41.

Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimas, papildymas, patikslinimas, panaikinimas

 42.

Licencijų, licencijų kopijų ir leidimų norintiems verstis keleivių pervežimu išdavimas

 43.

Likusio be tėvų globos (rūpybos) vaiko laikinosios ir nuolatinės globos (rūpybos) bei vaiko laikinosios globos (rūpybos) tėvų prašymu organizavimas

 44.

Maisto produktų iš intervencinių atsargų tiekimo labiausiai nepasiturintiems asmenims organizavimo

 45.

Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos nustatymas

 46.

Melioracijos statinių techninių dokumentų ir kitos informacijos pateikimas melioruotos žemės savininkams ir kitiems naudotojams

 47.

Minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vaikams skyrimas

 48.

Mirties registravimas ir mirčių, įregistruotų užsienio valstybėse, įtraukimas į apskaitą

 49.

Numerių pastatams, pastatų kompleksams, butams, patalpoms ir korpusams suteikimas ir keitimas

 50.

Paraiškų dėl lėšų skyrimo švietimo, kultūros ir sporto projektams priėmimas

 51.

Paramos pagal 2014-2020 metų programos priemones administravimas ir konsultavimas, tiesioginių išmokų už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus administravimas ir konsultavimas

 52.

Paramos teikimas bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą

 53.

Parašo dokumentuose tikrumo liudijimas

 54.

Pareiškimo pateikimas teismui dėl fizinio asmens pripažinimo neveiksniu

 55.

Pažymėjimų išdavimas ir keitimas asmenims:
1. Neįgaliojo pažymėjimo išdavimas ir keitimas asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžiui.
2. Šalpos pensijos gavėjo pažymėjimo išdavimas ir keitimas.
3. Šalpos kompensacijos gavėjo pažymėjimo išdavimas ir keitimas.

 56.

Pažymos apie gyvenamosios patalpos savininkui (-ams) savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis išdavimas

 57.

Pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą išdavimas

 58.

Pažymos apie žemės dirbimą išdavimas

 59.

Pažymos išdavimas apie mirusio asmens paskutinę deklaruotą gyvenamąją vietą

 60.

Pažymų apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą išdavimas

 61.

Pažymų apie likviduotų juridinių asmenų dokumentų perdavimą tolesniam saugojimui išdavimas:
- Likviduojamo / bankrutuojančio juridinio asmens dokumentų perdavimas tolesniam saugojimui ir tai patvirtinančios pažymos (požymio) perdavimas Registrų centrui.
- Informavimas, kad likviduojamo / bankrutuojančio juridinio asmens perduotinų tolesniam saugojimui dokumentų nėra ir tai patvirtinančios pažymos (požymio) perdavimas Registrų centrui;
- Išregistruoto juridinio asmens dokumentų perdavimas tolesniam saugojimui.

 62.

Pažymų asmenims išdavimas

 63.

Pažymų išdavimas apie asmens deklaruotą išvykimą iš Lietuvos Respublikos

 64.

Pažymų išdavimas apie šeimos sudėtį

 65.

Pažymų išdavimas, kad asmuo (šeima) gyvena savivaldybei priklausančiame bute

 66.

Pažymų išdavimo apie asmens palaidojimo vietą

 67.

Pažymų išdavimo apie priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį bei kitas išmokas

 68.

Prašymo dėl automobilių stovėjimo neįgaliesiems kelio ženklų įrengimo nagrinėjimas

 69.

Prašymų įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą priėmimas

 70.

Prašymų suteikti savivaldybės turtą pagal panaudos sutartį ar atnaujinti panaudos sutartį naujam terminui nagrinėjimas

 71.

Prašymų, susijusių su saugaus eismo klausimais, nagrinėjimas

 72.

Privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui išmokos skyrimas

 73.

Santuokos nutraukimo registravimas, užsienio valstybėje nutrauktos santuokos įtraukimas į apskaitą

 74.

Santuokos registravimo, bažnyčioje ar užsienio valstybėje sudarytos santuokos įtraukimas į apskaitą

 75.

Šeimų ir asmenų, turinčių teisę į socialinį būstą, sąrašų sudarymas

 76.

Socialinės paramos mokiniams rūšys:
1. Mokinių nemokamas maitinimas.
2. Parama mokinio reikmenims įsigyti.

 77.

Socialinės pašalpos nepasiturintiems gyventojams skyrimas

 78.

Socialinio būsto nuomos paslaugos teikimas

 79.

Socialinių paslaugų skyrimas asmeniui (šeimai)

 80.

Specialiųjų architektūros reikalavimų išdavimas

 81.

Statybą leidžiančių dokumentų išdavimas

 82.

Sutarčių, reglamentų su valdytojais sudarymas dėl Savivaldybės kultūros paveldo objektų apsaugos

 83.

Sutikimo, kad rūpintinis, sulaukęs 16 metų amžiaus, gyventų skyrium nuo rūpintojo, išdavimas

 84.

Tarpininkavimas tarp kultūros paveldo statinių, objektų ir kitų nekilnojamųjų daiktų, esančių kultūros paveldo objekto teritorijoje ar vietovėje valdytojų ir Kultūros paveldo departamento

 85.

Tarpininkavimas, sprendžiant ginčus dėl tėvų bei artimųjų giminaičių bendravimo su vaiku tvarkos nustatymo

 86.

Tarpininkavimo dokumentų dėl prašymo išduoti (pakeisti) asmens tapatybės kortelę arba pasą Lietuvos Respublikos piliečiui išdavimas

 87.

Teritorijų planavimo dokumentų derinimas teritorijų planavimo komisijoje

 88.

Teritorijų planavimo dokumentų registravimas Teritorijų planavimo dokumentų registre

 89.

Teritorijų planavimo dokumentų rengimo inicijavimo sutarties pasirašymas

 90.

Teritorijų planavimo sąlygų išdavimas

 91.

Tėvystės pripažinimas, nustatymas, anuliavimo registravimas

 92.

Topografinių ir inžinerinių planų derinimas

 93.

Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimas, numerių išdavimas, registracijos liudijimo dublikato išdavimas

 94.

Transporto išlaidų kompensacija:
1.Transporto išlaidų kompensacija.
2.Lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacija.

 95.

Ūkininko ūkio registravimas, ūkininko ūkio išregistravimas iš Ūkininkų ūkio registro

 96.

Vaikų priėmimas į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigas

 97.

Valstybės paramos būstui įsigyti teikimas

 98.

Valstybinės žemės nuomos mokesčių paslaugų teikimas

 99.

Valstybinių šalpos išmokų skyrimas:
1. Šalpos pensija neįgaliajam vaikui.
2. Šalpos pensijai neįgaliajam, tapusiam neįgaliu iki 24 metų.
3. Šalpos pensijai neįgaliajam, tapusiam neįgaliu po 24 metų, netekusiam 60-100 proc. darbingumo.
4. Šalpos našlaičių pensija.
5. Priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinė kompensacija.
6. Slaugos išlaidų tikslinė kompensacija.
7. Šalpos kompensacija daugiavaikei motinai.
8.Šalpos kompensacija už vaikų invalidų ir I bei II gr. invalidų nuo vaikystės slaugą.
9. Šalpos pensija sukakus senatvės pensijos amžiui.
10. Šalpos pensija daugiavaikei motinai.
11. Šalpos pensija neįgaliojo slaugytojui.
12. Šalpos išmoka laidojusiam asmeniui

 100.

Vienkartinės išmokos įsikurti skyrimas

 101.

Vienkartinės išmokos nėščiai moteriai skyrimas

 102.

Vienkartinės išmokos vaikui skyrimas:
1. Vienkartinė išmoka gimusiam vaikui.
2. Vienkartinė išmoka įvaikintam vaikui.

 103.

Žemės sklypo (-ų) pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir (ar) naudojimo būdo (-ų) pakeitimas

 104.

Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo organizavimas

 105.

Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų tvirtinimas

 106.

Žemės ūkio valdų registravimas, atnaujinimas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo valdų registrePaskutinis atnaujinimas: 2017-04-19 16:21:42 Atgal
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303101020304
Gegužė
    2017     
Dienos klausimas
Kiek Jums asmeniškai yra svarbus aktyvus visuomeninis gyvenimas, bendruomeniškumo jausmas? Įvertinkite nuo 1(visiškai nesvarbu) iki 5(labai svarbu).
1
2
3
4
5
Balsavo: 18 žmonių