2017 m. gruodžio 16 d., šeštadienis
Akmenės rajono savivaldybės administracija
Biudžetinė įstaiga
L.Petravičiaus a.2, LT-85132 Naujoji Akmenė
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių
asmenų registre
Kodas 188719391
Tel. (8 425) 57 133 Faks. (8 425) 56 594
El.paštas info@akmene.lt
Viešieji ir privatūs interesai
Spausdinti puslapio vidurį

 

Savivaldybėje dirbančių politikų ir administracijos tarnautojų, užimančių vadovų pareigas, viešų ir privačių interesų bei turto deklaracijas galima gauti paspaudus žemiau esančis nuorodas:

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIŲ, ADMINISTRACIJOS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ NUSIŠALINIMAS NUO DALYVAVIMO RENGIANT, SVARSTANT IR PRIIMANT SPRENDIMUS, VYKDANT JIEMS PAVESTAS UŽDUOTIS

(kad būtų išvengta viešųjų ir privačių interesų konflikto)

2017 metai (nuo lapkričio 1 d.)

Savivaldybės tarybos narių nusišalinimas:

Tarybos posėdžio metu

Tarybos komiteto ar komisijos posėdžio metu

Grupės pasitarimo metu

J. Kanavolas

2017 11 30

Dėl žemės mokesčio sumažinimo.

2017 11 22

Dėl žemės mokesčio sumažinimo.

 

S. Momkauskas

2017 11 30

Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto patikslinimo.

 

 

J. Dunauskaitė

2017 11 30

Dėl žemės mokesčio sumažinimo.

2017 11 22

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2016-10-13 sprendimo Nr. T-214(E) „Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

2017 11 22

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2017-08-31 sprendimo Nr. T-163(E) „Dėl Akmenės rajono savivaldybės seniūnaičių sueigos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

 

V. Kenstavičius

2017 11 30

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Naujosios Akmenės komunalininkas” įstatinio kapitalo didinimo.

2017 11 22

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Naujosios Akmenės komunalininkas“ įstatinio kapitalo didinimo.

 

A. Nicius

2017 11 30

Dėl žemės mokesčio sumažinimo.

2017 11 23

Dėl žemės mokesčio sumažinimo.

 

V. Žakienė

2017 11 30

Dėl žemės mokesčio sumažinimo.

2017 11 23

Dėl žemės mokesčio sumažinimo.

 

V. Mitrofanovas

2017 11 30

Dėl žemės mokesčio sumažinimo.

 

 

P. Zaramba

2017 11 30

Dėl žemės mokesčio sumažinimo.

2017 11 23

Dėl 2018 metų žemės mokesčio tarifo nustatymo.

Atsižvelgiant į tai, kad nusišalinus klausimo svarstymas būtų nebeįmanomas, nusišalinimas nepriimtas.

 

V. Sungaila

2017 11 30

Dėl žemės mokesčio sumažinimo.

2017 11 23

Dėl 2018 metų žemės mokesčio tarifo nustatymo.

Atsižvelgiant į tai, kad nusišalinus klausimo svarstymas būtų nebeįmanomas, nusišalinimas nepriimtas.

 

J. Juškienė

2017 11 30

Dėl žemės mokesčio sumažinimo.

 

 

R. Norbutas

2017 11 30

Dėl žemės mokesčio sumažinimo.

 

 

S. Beržinis

2017 11 30

Dėl žemės mokesčio sumažinimo.

 

 

N. Bartkevičienė

2017 11 30

Dėl finansavimo skyrimo projektui „VšĮ Naujosios Akmenės ligoninės pastatų Naujojoje Akmenėje, Žemaitijos g. 6, rekonstravimas“.

2017 11 23

Dėl 2018 metų žemės mokesčio tarifo nustatymo.

Atsižvelgiant į tai, kad nusišalinus klausimo svarstymas būtų nebeįmanomas, nusišalinimas nepriimtas.

 

2017 metai (nuo spalio 1 d.)

Savivaldybės tarybos narių nusišalinimas:

Tarybos posėdžio metu

Tarybos komiteto ar komisijos posėdžio metu

Grupės pasitarimo metu

J. A. Januitienė

 

2017 10 26

Dėl pritarimo Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupės  2016–2022 m. vietos plėtros strategijos patikslintam projektui.

 

A. Almanis

 

2017 10 27

Dėl pritarimo projektui „Aplankykite Ventą“ („Visit Venta“).

 

V. Sungaila

2017 11 02

Dėl pritarimo viešosios įstaigos Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro  teikiamų slaugos paslaugų Jučių, Kivylių, Alkiškių medicinos punktuose  keitimui į mobilias slaugos paslaugas pacientų namuose ir įstaigos valdymo struktūros pakeitimo.

 

 

V. Kenstavičius

2017 11 02

Dėl Akmenės rajono komunalinių atliekų surinkimo ir transportavimo paslaugų kainų nustatymo.

 

 

J. Isajevas

2017 11 02

Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto patikslinimo.

 

 

S. Momkauskas

2017 11 02

Dėl Narimanto Žalio atleidimo iš  Akmenės rajono Akmenės gimnazijos direktoriaus pareigų.

2017 11 02

Dėl konkurso organizavimo Akmenės rajono Akmenės gimnazijos direktoriaus pareigoms užimti.

 

 

2017 m. III ketvirtis

Savivaldybės tarybos narių nusišalinimas:

Tarybos posėdžio metu

Tarybos komiteto ar komisijos posėdžio metu

Grupės pasitarimo metu

A. Nicius

 

2017-08-24

Dėl kandidato teikimo Lietuvos savivaldybių asociacijos apdovanojimui „Auksinės krivūlės riteris“.

 

S. Momkauskas

2017-08-31

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2016-12-28 sprendimo Nr.T-257(E) „Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo Akmenės rajono savivaldybės švietimo įstaigose“ pakeitimo.

 

 

J. Dunauskaitė

2017-09-28

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2016-05-26 sprendimo Nr. T-130(E) „Dėl Savivaldybės svarbių infrastruktūros objektų sąrašo patvirtinimo nauja redakcija“ pakeitimo

Nusišalinimas nepriimtas

2017-09-22

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2016-05-26 sprendimo Nr. T-130(E) „Dėl Savivaldybės svarbių infrastruktūros objektų sąrašo patvirtinimo nauja redakcija“ pakeitimo

Nusišalinimas nepriimtas

 

 2017 metų II ketvirtis

Savivaldybės tarybos narių nusišalinimas:

Tarybos posėdžio metu

Tarybos komiteto ar komisijos posėdžio metu

Grupės pasitarimo metu

Nijolė Bartkevičienė

2017 04 20

Dėl pritarimo VšĮ Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro vadovo 2016 m. ataskaitai, įstaigos 2016 m. veiklos ataskaitai ir 2016 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

Dėl pritarimo VšĮ Naujosios Akmenės ligoninės vadovo 2016 m. ataskaitai, įstaigos 2016 m. ataskaitai ir 2016 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

2017 04 13

Dėl pritarimo VšĮ Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro vadovo 2016 m. ataskaitai, įstaigos 2016 m. veiklos ataskaitai ir 2016 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

 

 

Vaidotas Sungaila

2017 04 20

Dėl pritarimo VšĮ Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro vadovo 2016 m. ataskaitai, įstaigos 2016 m. veiklos ataskaitai ir 2016 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

 

 

Vitalija Žakienė

2017 05 31

Dėl audito atlikimo

2017 04 24

Dėl VšĮ ,,Akmenės būstas“ 2016 m. veiklos ataskaitos.

2017 05 25

Dėl audito atlikimo

 

Vaidas Vanagas

2017 05 31

Dėl audito atlikimo

2017 04 24

Dėl VšĮ ,,Akmenės būstas“ 2016 m. veiklos ataskaitos.

2017 05 25

Dėl audito atlikimo

 

2017 metų I ketvirtis

Savivaldybės tarybos narių nusišalinimas:

Tarybos posėdžio metu

Tarybos komiteto ar komisijos posėdžio metu

Grupės pasitarimo metu

Saulius Momkauskas

2017 01 26

Dėl Manto Mačiaus paskyrimo Akmenės rajono sporto centro direktoriaus

2017 01 18

Dėl Manto Mačiaus paskyrimo Akmenės rajono sporto centro direktoriaus pareigoms.

 

Antanas Lizdenis

 

2017 03 14

Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2017 metų visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos patvirtinimo.

 

Vitalija Žakienė

 

 

2017 03 15

Dėl pritarimo viešosios įstaigos „Akmenės būstas“ direktoriaus 2016 m. vadovo ataskaitai.

 

2016 metai

Savivaldybės tarybos narių nusišalinimas:

Tarybos posėdžio metu

Tarybos komiteto ar komisijos posėdžio metu

Grupės pasitarimo metu

B. Kulvinskienė

2016 05 26

Dėl 2017 metų žemės mokesčio tarifų nustatymo.

Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų, mokėjimo terminų ir neapmokestinamųjų dydžių nustatymo valstybinės žemės nuomininkams ir žemės savininkams.

 

 

2016 11 24

Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos kredito unijai ,,Tikroji viltis“.

J. Dunauskaitė

2016 05 26

Dėl 2017 metų žemės mokesčio tarifų nustatymo.

Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų, mokėjimo terminų ir neapmokestinamųjų dydžių nustatymo valstybinės žemės nuomininkams ir žemės savininkams.

 

 

J. Isajevas

2016 05 26

Dėl nuomos sutarties pratęsimo.

2016 05 18

Dėl nuomos sutarties pratęsimo.

 

2016 06 30

Dėl atleidimo nuo nuomos mokesčio ir nuomos mokesčio sumažinimo.

2016 11 24

Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto patikslinimo.

N. Bartkevičienė

2016-04-29

Dėl pritarimo VšĮ Naujosios Akmenės ligoninės 2015 m. vadovo veiklos ataskaitai, įstaigos 2015 m. veiklos ataskaitai ir 2015 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

 

 

 

2016-04-29

Dėl pritarimo VšĮ Akmenės rajono pirminio sveikatos priežiūros centro 2015 m. vadovo veiklos ataskaitai, įstaigos 2015 m. veiklos ataskaitai ir 2015 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

R. Sudaris

2016 11 24

Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos taikymo akcinei bendrovei „Akmenės cementas“.

2016 11 16

Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos taikymo akcinei bendrovei „Akmenės cementas“. Nesusidarius kvorumui nusišalinimas nepriimtas.

 

S. Beržinis

2016 11 24

Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos kredito unijai ,,Tikroji viltis“.

 

 

S. Momkauskas

2016-12-28

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos sprendimų pakeitimo.

2016-12-21

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos sprendimų pakeitimo.

 

V. Kenstavičius

 

2016 11 16

Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos taikymo akcinei bendrovei „Akmenės cementas“. Nesusidarius kvorumui nusišalinimas nepriimtas.

 

V. Mitrofanovas

2016-04-29

Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės ,,Akmenės vandenys“ vadovo 2015 metų veiklos ataskaitai.

 

 

V. Sungaila

2016-04-29

Dėl pritarimo VšĮ Akmenės rajono pirminio sveikatos priežiūros centro 2015 m. vadovo veiklos ataskaitai, įstaigos 2015 m. veiklos ataskaitai ir 2015 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

 

2016-04-19

Dėl pritarimo VšĮ Akmenės rajono pirminio sveikatos priežiūros centro 2015 m. vadovo veiklos ataskaitai, įstaigos 2015 m. veiklos ataskaitai ir 2015 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

 

2016 08 25

Dėl viešosios įstaigos Akmenės rajono psichikos sveikatos centro reorganizavimo.

V. Vanagas

2016 10 13

Dėl VšĮ „Akmenės būstas“ bendrosios nuosavybės administravimo ir vandentiekio ir kanalizacijos techninės priežiūros tarifų nustatymo.

2016 10 06

Dėl VšĮ „Akmenės būstas“ bendrosios nuosavybės administravimo ir vandentiekio ir kanalizacijos techninės priežiūros tarifų nustatymo.

 

V. Žakienė

2016 08 25

Dėl pritarimo projekto „Akmenės seniūnijos Akmenės II kaimo viešosios infrastruktūros sutvarkymas“ įgyvendinimui.

 

2016 08 17

Dėl pritarimo projekto „Akmenės seniūnijos Akmenės II kaimo viešosios infrastruktūros sutvarkymas“ įgyvendinimui.

 

2016 10 13

Dėl VšĮ „Akmenės būstas“ bendrosios nuosavybės administravimo ir vandentiekio ir kanalizacijos techninės priežiūros tarifų nustatymo.

 

 Paskutinis atnaujinimas: 2017-12-07 22:51:33 Atgal
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
27282930010203
04050607080910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Gruodis
    2017