2019 m. birželio 19 d., trečiadienis
Akmenės rajono savivaldybės administracija
Biudžetinė įstaiga
L.Petravičiaus a.2, LT-85132 Naujoji Akmenė
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių
asmenų registre
Kodas 188719391
Tel. (8 425) 57 133 Faks. (8 425) 56 594
El.paštas info@akmene.lt
2019 metų biudžeto projektas
Spausdinti puslapio vidurį

Projektas 

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO

2019 m. vasario 15 d. Nr. T-

Naujoji Akmenė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 104  straipsnio 2 dalimi, 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 26 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos 2019 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, Akmenės rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Akmenės rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto pajamas 26 584,4 tūkst. Eur (prognozuojamas pajamas 13 593,0 tūkst. Eur, vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą 660,0 tūkst. Eur, kitas vietines rinkliavas 5,0 tūkst. Eur, biudžetinių įstaigų pajamų įmokas į Savivaldybės biudžetą 780,5 tūkst. Eur, mokesčius už aplinkos teršimą, valstybinius gamtos ir medžiojamų gyvūnų išteklius 441,0 tūkst. Eur, materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamas 11,0 tūkst. Eur, dotacijas 11 093,9 tūkst. Eur), metų pradžios lėšų likutį 2 534,9 tūkst. Eur ir asignavimus išlaidoms, turtui įsigyti bei finansiniams įsipareigojimams vykdyti 29 119,3 tūkst. Eur.

2. Suteikti Savivaldybės administracijos direktoriui įgaliojimus paskirstyti po Savivaldybės biudžeto patvirtinimo iš valstybės institucijų ir įstaigų gautas dotacijas, įskaitant Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšas, pagal asignavimų valdytojus ir programas.

3. Įpareigoti:

3.1. Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojus:

3.1.1. išanalizuoti kreditinio įsiskolinimo priežastis, imtis priemonių įsiskolinimams sumažinti bei, sudarant ir tvirtinant 2019 metų išlaidų sąmatas, numatyti reikiamų asignavimų dalį 2018 m. gruodžio 31 d. esančiam įsiskolinimui už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes padengti;

3.1.2.  iš sutaupytų asignavimų išlaidoms pirmiausia dengti kreditinius įsiskolinimus;

3.1.3. neprisiimti įsipareigojimų ir nesudaryti sutarčių darbams atlikti, prekėms ir paslaugoms pirkti, kol nėra patvirtintas jų  finansavimo šaltinis;

3.1.4. taupiai ir pagal nustatytą paskirtį naudoti skirtus biudžeto asignavimus pagal patvirtintas sąmatas, apskaitos politikos įgyvendinimą ir finansų kontrolę, užtikrinant asignavimų naudojimo teisėtumą, ekonomiškumą, efektyvumą, rezultatyvumą ir parengti priemones, kurios bus vykdomos siekiant neviršyti patvirtintų asignavimų;

3.1.5. užtikrinti, kad nebūtų pradelstų įsiskolinimų už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes;

3.1.6. užtikrinti, kad 2020 m. sausio 1 d. esantis įsiskolinimas (mokėtino sumos) būtų ne didesnis už 2019 m. sausio 1 d. įsiskolinimą;

3.1.7. einamaisiais biudžetiniais metais finansuojant programas, pirmiausia naudoti įmokėtas į Savivaldybės biudžetą pajamų įmokas;

3.1.8. ne vėliau kaip per 15 darbo dienų patvirtinti pavaldžių biudžetinių įstaigų programų sąmatas ir pateikti jas Savivaldybės administracijos Finansų ir biudžeto valdymo skyriui.

3.2. Savivaldybės administraciją:

3.2.1. atsiskaityti atitinkamoms kuruojančioms valstybės institucijoms ir įstaigoms už jų kuruojamų funkcijų atlikimą ir lėšų naudojimą pagal šių institucijų ir įstaigų patvirtintus atsiskaitymo tvarkos aprašus;

3.2.2. visus naujai prisiimtus įsipareigojimus pagal paskolų sutartis, finansinės nuomos (lizingo) sutartis ir kitus įsipareigojamuosius skolos dokumentus skelbti Savivaldybės interneto svetainėje www.akmene.lt, nurodant panaudojimo paskirtį.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo numatyta tvarka.

 

Savivaldybės meras           

                                                                               Paskutinis atnaujinimas: 2019-01-30 13:54:48 Atgal
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
27282930310102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Birželis
    2019